Aanbod titel

Meer groen in de buurt brengt mensen bij elkaar en geeft de natuur extra ruimte. Groen Dichterbij ondersteunt en versterkt de groeiende beweging van mensen die samen aan de slag gaan met de aanleg van het beheer van groenvoorzieningen in hun directe leefomgeving. Groen Dichterbij is uitgegroeid tot een platform voor iedereen die met groen aan de slag wil, op een schoolplein, een braakliggende plek in de buurt of de tuin bij een zorginstelling.

Ron van Hoewijk