Over Groen Dichterbij

Meer groen in de buurt brengt mensen bij elkaar en geeft de natuur extra ruimte. Groen Dichterbij ondersteunt en versterkt de groeiende beweging van mensen die samen aan de slag gaan met de aanleg van het beheer van groenvoorzieningen in hun directe leefomgeving. Groen Dichterbij is uitgegroeid tot een platform voor iedereen die met groen aan de slag wil, op een schoolplein, een braakliggende plek in de buurt of de tuin bij een zorginstelling. 

Accepteer cookies

Doelstellingen

Groen Dichterbij stimuleert mensen om als buurt, straat of wijk gezamenlijk  aan de slag te gaan met het ‘vergroenen’ van de omgeving. Wij bieden deze buurtprojecten een landelijk platform om kennis en diensten uit te wisselen, inspiratie op te doen en anderen te inspireren. We organiseren regionale ontmoetingen voor initiatiefnemers van groene buurtprojecten voor ontmoeting & kennisuitwisseling. Op deze manier willen we de sociale cohesie in buurten verbeteren en de natuur in de bebouwde omgeving een sterke impuls geven.

Kennis en inspiratie opdoen

Je vindt in de Kennisbank voorbeeldprojecten, links, publicaties en een uitgebreide Vraag & Antwoord over groen, participatie, regelgeving, fondsen, etc.

En onderstaande onderzoeken naar Groen in de Buurt:

IVN Nederland
beetje_natuur_grote_invloed.pdf

Alterra Wageningen
Wat maakt groene buurtprojecten tot een succes?

Alterra Wageningen
edepotlink_t5346a69a_001.pdf

Louis Bolck Instituut
wijkgezondheidstuin.pdf

Rijksuniversiteit Groningen
Green space attachment and health

In 2012 zijn IVN, het Oranje Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies, met ruimhartige steun van de Nationale Postcode Loterij, gestart met het project Groen Dichterbij. Vanaf 2015 wordt Groen Dichterbij uitgevoerd door IVN en SME Advies.