Geert van Poelgeest

Geert van Poelgeest is als voorzitter van de ​KNNV Delfland al 30 (!) jaar betrokken bij veel groene stads- en buurtprojecten. En ook als projectcoördinator Natuur en Water bij het Haags Milieucentrum draagt hij zijn groene steentje bij aan het verduurzamen van onze woon- en leefomgeving. Volgens Geert begint een natuurlijke en groene omgeving bij jezelf, zo zegt hij “Want als je de natuur een warm hart wil toedragen, dan kun je het beste eerst in je eigen tuin beginnen. Hang een nestkast op, plant een vlinderstruik. Dat is hartstikke belangrijk”! 

Lees hieronder het interview:

Wat was de drijfveer om de projecten te starten?
De liefde en de verantwoordelijkheid voor de natuur.

Heeft het lang geduurd vanaf de tijd dat het idee ontstond totdat het project ook werkelijk gestart werd?
Het lastig met deze vragen is dat het om één project gaat, ik ben heel actief in de KNNV afdeling Delfland en heb daar heel veel projecten en activiteiten gestart, sinds 1985. Uiteraard begonnen we klein, met excursies. Al snel werden gebieden geïnventariseerd b.v. het Hertenkamp in Delft of de muurflora in de binnenstad (1991).

Zou je iets anders gedaan hebben als je nu terug kijkt?
Nee

Heb je tips voor andere mensen die een groene buurt project willen starten?
Mijn advies om aan activiteit te starten: Begin als een project en als het een succes is zet het om in een activiteit. Onze KNNV afdeling heeft daar een zeer effectieve beschrijving voor om daar gestalte aan te geven. Door deze werkwijze heb ik daar zelfs een post HBO opleiding in gevolgd voor Kwaliteits-, Arbo en Milieucoördinator, hierbij gesteund door de gemeente Delft.

Wat is het succes van het project? Welke projecten waren succesvol? 
De start van de jaarthema’s heeft heel veel gevolgen gehad zowel voor onze KNNV afdeling als landelijk. In 1987 zijn we begonnen met de citroenvlinder. Thema als Kikkers, padden en salamanders en Zwaluwen Hebben geleid tot padden overzetten en gierzwaluwen tellen. Na enkele jaren heb ik het succes van de jaarthema’s aan de landelijk KNNV gemeld en heb toen geholpen bij de Actie Vliegenzwam. Dit was een daverend succes, 10.000 waarnemingen kwamen binnen. Later begonnen andere natuurverenigingen daar ook mee.

Een ander hoogtepunt was in samenwerking met de Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier in het Wilhelminapark, het feest Vier de natuur, daarbij hebben circa 300 mensen genoten van elkaar en de natuur in het park.

Ook erg leuk is de opzet van het Natuurbeheer in het Westland, iedere 14 dagenzijn circa 20 mensen actief om de wilgen te knotten.

Ontbrak er een ondersteuningsbehoefte ten tijde van de opstart van het project tot aan de realisatie?
Een ondersteungingsaanbod ontbreekt niet, dat hebben we in de loop van de tijd zelf geleerd en ervaren en deze schriftelijk vastgelegd zodat onze opvolgers daar ook dankbaar gebruik van kunnen maken en wij dat iedere dag van profiteren. Ik durf te zegen dat onze KNNV afdeling een lerende organisatie is.

Met een groene duim ben je een groene duim ambassadeur, een soort held, voel je jezelf zo?
Ik voel me geen held maar iemand die zijn verantwoordelijkheid oppakt en daar anderen bij probeert te betrekken. En dat allemaal met veel plezier. Ik waardeer de erkenning zeer. Het geld wil ik besteden aan ons project Ontmoet je buren. Of te wel je natuurervaringen met je buren uitwisselen en daarmee de natuur ondersteunen.