Caroline Zeevat

Caroline Zeevat ontving een Groene Duim voor hoe zij de deelnemers aan Stadslandbouw Schiebroek-Zuid in hun kracht heeft gezet.

Lees hieronder het interview:

Wat is jouw rol binnen het project? 
Projectleider in opdracht van Vestia. In 2011 kreeg ik de opdracht om het stadslandbouwproject uit te voeren volgens mijn ideeen, waarbij ik wel inzage kreeg in de doelstellingen voor het project.

In wat voor wijk ligt het project? Wat voor mensen zijn betrokken? Zijn er betaalde krachten betrokken?
Sociale woningbouwwijk, Schiebroek-zuid, woningbouwcooperatie Vestia is opdrachtgever, buurtbewoners uit het gebied ± 80 
Er zijn professionals die ik inhuur; betaalde krachten naast mijzelf, Jan Hendrik Bos (zorgt voor uitvoering en begeleiding op het gebied van het zwaardere werk, zoals het tegelen van paden, het slaan van palen en maken van hekjes, naast kennis en ervaring heeft hij ook de kwaliteit van het werken met de buurtbewoners); de mensen die workshops geven bijvoorbeeld op het gebied van fruitbomen snoeien en compost maken, loonwerkers voor het rooien van struiken, grond bouwklaar maken en een kassenbouwer.

Wat was je drijfveer om met het project te starten? 
De uitdaging om een Stadslandbouw project zodanig op te zetten dat het voor en door de buurtbewoners zou worden waarbij vanuit de visie van de woningbouwcooperatie niet alleen de groene buitenruimte beter benut zou worden, de sociale cohesie zou groeien, de wijk leefbaarder en veiliger zou worden en er ook aandacht en liefst participatie zou ontstaan op het gebied van gezonde voeding en duurzaamheid; maar ook een duurzame groei en ontwikkeling als mogelijkheid voor de bewoners zelf zou ontstaan.

Wat zijn de successen van het project?
In vier jaar tijd zijn 40 tuintjes gerealiseerd die voor het grootste gedeelte zelfstandig onderhouden worden door de bewoners; een groep actieve bewoners vermarkten hun oogst in de vorm van gerechten op diverse markten en cateringen. Deze markten draaien ook inmiddels zelfstandig zonder ondersteuning van Vestia en mij. De meeste bewoners geven aan dat ze zich nog verder willen ontwikkelen en meer voor de buurt willen betekenen. Ook geven zij aan dat de wijk leuker, leefbaarder, gezelliger en veiliger is geworden door het realiseren van de tuintjes.

Zou je dingen anders gedaan hebben achteraf?
Ja, zoals ik organisch stap voor stap met de bewoners aan de slag ben gegaan en geluisterd naar hun wensen voor de tuinen en de wijk; heb ik soms te snel andere ondernemers (met een in mijn ogen aantrekkelijk concept voor bv een werkplaats) betrokken bij het project, te makkelijk vertrouwend dat dit zou werken. Hieruit zijn geen duurzame samenwerkingsverbanden met de bewoners ontstaan voor de wijk. Nu betrek ik de bewoners bij de ideeenvorming voor samenwerking met andere projecten en organisaties en begeleid dit ook bij de ontwikkeling.

Heb je tips voor anderen die met zo’n project willen starten?
Luister en kijk goed naar de wensen en behoeftes die spelen in de wijk en start met een groepje mensen die al een sociale rol vervullen in de wijk (bv veel mensen kennen of al dingen organiseren). Beschouw het project als een onderneming. Probeer een duurzame relatie te leggen met een financierder, liefst als opdrachtgever. Hierdoor kun je focussen op de uitvoering van het project. De afhankelijkheid van subsidies maakt de voortgang van het project onzeker en kost bovendien veel tijd.

Voor meer info
Website: www.stadslandbouwschiebroek.blogspot.nl
Facebook: Stadslandbouw Schiebroek/Zuid

Klik hier voor meer helden van Groen Dichterbij!