Advies voor gemeenten

De laatste jaren zoeken steeds meer gemeenten in Nederland naar manieren om (openbaar) groen samen met bewoners aan te leggen en te onderhouden. Ook slaan op steeds meer plaatsen betrokken bewoners de handen ineen om samen het (openbaar) groen in hun omgeving te beheren of anders vorm te geven: van natuurspeelplek tot buurtmoestuin. Maar hoe ga je als gemeente(ambtenaar) om met initiatieven van deze bewoners?

Groen Dichterbij heeft ervaring in het ondersteunen van gemeenten en overheden in het contact met (startende) buurtiniatieven. Download de factsheet ‘Groen Dichterbij de ambtenaar’ of ’10 tips voor succesvolle groene buurtprojecten‘, lees het rapport misscommunicatie bij burgerinitatieven of neem contact op met Groen Dichterbij.

Digitaal servicepunt voor gemeenten

Via het Servicepunt Groen aan de Buurt ondersteunen we gemeenten en bewoners bij het omzetten van deze ideeën naar concrete activiteiten en projecten. Je vindt hier informatie, praktische tools, voorbeelden en doorverwijzingen. Groen aan de Buurt is een project van IVN Utrecht, Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Landschap Erfgoed Utrecht (LEU). De provincie Utrecht is opdrachtgever en financier.

www.groenaandebuurt.nl/voor-gemeenten