Mens en natuur verbinden

Met IVN Overijssel beleeft jong en oud de natuur: in de achtertuin of op het balkon, in de wijk en in natuurgebieden. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert.

Wij ondersteunen beleidsmakers in hun doelen op het gebied van biodiversiteit. klimaatadaptatie, afval, een natuur inclusieve samenleving, burgerbetrokkenheid en gebiedsopgaven. Lees hier wat wij voor jou kunnen doen!

Dit zijn onze thema's

Primair onderwijs en kinderopvang

IVN Overijssel biedt kinderen structurele natuurervaringen; zowel binnen- als buitenschools.

Jongeren

IVN Overijssel stimuleert jongeren om zelf de regie over hun toekomst te nemen en bewuste keuzes te maken voor natuur, landschap en duurzaamheid.

icon illustratie klas planten

Groene vrijwilligers

IVN Overijssel zet in op het vinden en binden van groene vrijwilligers. Samen met onze vrijwilligers verbinden we een groot aantal inwoners met Overijsselse natuur.

icon illustratie

Wonen en werken

IVN Overijssel inspireert inwoners, gemeenten en bedrijven om hun eigen omgeving klimaatbestendiger, groener en gezonder te maken.

icon illustratie

Recreatie en toerisme

IVN Overijssel werkt aan bewustwording bij recreanten zodat zij zien hoe bijzonder en kwetsbaar de natuur en het landschap in Overijssel is.

icon illustratie

Gezondheid

IVN Overijssel zet zich in om alle mensen in Nederland, ook kwetsbare groepen, toegang tot natuur en natuurbeleving te bieden.

Meer weten?

IVN Overijssel droomt van een natuurinclusief Overijssel. Via educatie, participatie en co-creatie enthousiasmeren wij inwoners van jong tot oud, vrijwilligers, scholen, organisaties voor de natuur. Met ons netwerk bereiken we veel mensen en bieden hen concreet handelingsperspectief. Zo dragen zij bij aan natuur en landschap in eigen leefomgeving en daarmee werken we samen aan hedendaagse uitdagingen.

Meer weten? Of met ons samenwerken? Ontmoet team IVN Overijssel