Natuur in de buurt

 

De bewoners van iedere buurt van Nederland verdienen natuur dichtbij. In een park, om de hoek, het schoolplein of de achtertuin. Natuur om te beleven, om van te leren en om je mee te verbinden. IVN zet zich daarom in om overal in Nederland te werken aan natuur in iedere buurt. In Overijssel doen we dat met groene en gezonde schoolpleinen, het Groene Lopers netwerk in Overijssel en Tiny Forests.

Groene Lopers Overijssel

Met de Groene Lopers Overijssel streven we ernaar om groene burgerinitiatieven met elkaar te verbinden. Zo worden de initiatieven individueel én samen sterker en beter zichtbaar. Er zijn inmiddels tien Groene Lopers in de provincie Overijssel. Dit zijn allen lokale netwerken bestaande uit groene buurtinitiatieven. Binnen deze netwerken werken de buurtinitiatieven samen en wisselen ze kennis uit.

IVN Overijssel is samen met provincie Overijssel en Landschap Overijssel onderdeel van de provinciale stuurgroep. De stuurgroep zorgt ervoor dat er ook op provinciaal niveau uitwisseling plaats vindt, onder andere door het organiseren van provinciale netwerkbijeenkomsten. Daarnaast ondersteunt de stuurgroep de lokale groene lopers. IVN Overijssel is direct betrokken bij de netwerken in Deventer, Almelo en IJsseldelta.

groene lopers
Tijdens één van de provinciale netwerkbijeenkomsten maakten we een fietstocht langs groene burgerinitiatieven, om elkaar zo te inspireren.

Heb je interesse om een Groene Loper netwerk op te zetten in jouw omgeving? Neem dan contact op met Lilian Dieben van IVN Overijssel via l.dieben@ivn.nl.  Kijk voor meer informatie over de bestaande Groene Lopers op www.groenelopersoverijssel.nl.

 

Tiny Forest

In 2015 kwam het eerste Tiny Forest naar Nederland, in Zaandam. In 2017 is ook de aanleg van het eerste Overijsselse Tiny Forest gestart, namelijk in de wijk Stadshagen in Zwolle.

Een Tiny Forest is een klein, dichtbegroeid bos ter grootte van een tennisbaan. Door zorgvuldige voorbereiding van de grond en de grote plantdichtheid groeit het bos snel en kent het een grote biodiversiteit. Een Tiny Forest biedt kinderen en buurtbewoners de kans om nauw betrokken te zijn bij het bos. Natuurbeleving en langdurige betrokkenheid van de buurt staat centraal, ook na de aanleg.

Kinderen en buurtbewoners zien hun ‘eigen’ bomen groeien en er ontstaat een prettige groene plek in de wijk. Met behulp van het Tiny Forest lesmateriaal leren kinderen over het belang van bomen en bossen, tijdens lessen waarin ze veel zelf mogen ontdekken en ervaren. In het aangrenzende buitenlokaal kunnen leerkrachten les geven, leerlingen hun musical opvoeren en buurtbewoners elkaar ontmoeten en activiteiten organiseren. IVN Overijssel begeleidt het proces, provincie Overijssel maakt Tiny Forest mede mogelijk.

Onze droom is om op meerdere plekken in provincie Overijssel een Tiny Forest te realiseren. Weet je een plek? Laat het ons weten!