Van berm naar boer: maaisel is voeding voor de akker

Van berm naar boer: maaisel is voeding voor de akker

Gelderland 28 juni 2022

Gemaaid bermgras in de landbouw inzetten als bodemverbeteraar? Gebruik alleen het gras vanaf de tweede meter berm, want daar ligt nauwelijks afval in. Dat is slechts een van de adviezen die vandaag door leerlingen van het Almende College werden gegeven aan de gemeente Oude IJsselstreek. Met het IVN Jongeren Adviesbureau verdiepten de leerlingen zich de afgelopen weken in dit onderwerp, wat resulteerde in zes adviezen op over het gebruik van bermmaaisel in de landbouw.

Opdrachtvraag

Gemeente Oude IJsselstreek gooit het gemaaide gras uit de bermen tot nu toe altijd weg. Dat is jammer, want er zitten veel waardevolle stoffen in het maaisel, zeker sinds de gemeente overstapte op ecologisch bermbeheer. Op welke manier kan het bermmaaisel gebruikt worden als grondstof in de landbouw? Die vraag legde de gemeente voor aan een bijzonder adviesbureau, bestaande uit jongeren. Het is de tweede keer dat de gemeente jongeren inzet om creatieve oplossingen te bedenken voor een echt vraagstuk.
 

Onderzoek en veldwerk

Leerlingen van het Almende College verdiepten zich in groepjes wekenlang in biodiversiteit, bermmaaisel en bodemleven. Ze leerden waar een bodemverbeteraar in de landbouw aan moet voldoen, gingen op excursie Boerderij Veldhorst en deden veldwerk in de bermen van de gemeente. Daarnaast ontwikkelden de leerlingen vaardigheden als brainstormen en effectief vergaderen. Het project werd afgesloten met de presentaties.

JAB Achterhoek Almende college

Presentatie aan de gemeente

Op donderdag 27 juni presenteerden de jongeren hun advies aan de opdrachtgever: wethouder Ria Ankersmit en ambtenaren van de gemeente Oude IJsselstreek. In zes presentaties kwam een keur aan denkrichtingen langs, van magneetpoeder verwerken in plastic om zwerfafval met een magneet te kunnen opruimen tot het gebruik van bermmaaisel voor biomassacentrales. De jury roemde de creativiteit van de jongeren.
De winnende groep werd gekozen vanwege hun onbevangen benadering: de jongeren hadden zich in hun brainstorm niet laten weerhouden door praktische bezwaren rondom de uitvoering of de kosten, en juist dat leidde tot ideeën waar de gemeente zelf nog niet aan gedacht had. Wethouder Ria Ankersmit: “Jongeren denken vrijer, zonder belemmeringen. Juist dat maakt dit project zo waardevol.”

Jongeren Adviesbureau Achterhoek

Het project in gemeente Oude Ijsselstreek is onderdeel van het IVN Jongeren Adviesbureau Achterhoek: meer dan 750 jongeren uit de Achterhoek van acht VO en MBO scholen adviseren bestuurders en organisaties over een lokaal vraagstuk rondom biodiversiteit. IVN Jongeren Adviesbureau – Achterhoek word georganiseerd door IVN Gelderland in opdracht van de Provincie Gelderland in samenwerking met en is onderdeel van het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland.

Deel deze pagina