IVN Gelderland ziet kansen voor verbinding Gelderlanders en natuur in coalitieakkoord “Gewoon doen”

Gelderland 21 juni 2023

De nieuwe coalitie voor Gelderland heeft zijn plannen gepresenteerd. IVN Gelderland is verheugd om te lezen dat de coalitiepartijen ook voor de komende vier jaar het grote belang van natuur voor de huidige en volgende generaties in het akkoord heeft vastgelegd. IVN is en blijft graag een verbindende, actieve en optimistische samenwerkingspartner in het bereiken van de doelen van de provincie.  

Kansen voor verbinding Gelderlanders en natuur

De coalitie neemt zich in het akkoord voor om door te gaan met het versterken van biodiversiteit buiten natuurgebieden. Dus ook op bedrijventerreinen en steden. Dat klinkt ons als muziek in de oren. Want natuur in de directe woon- en werkomgeving van mensen is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar ook voor het brede welzijn. Mensen verbinden met de natuur is onze doelstelling, en dat wordt juist op deze plekken bereikt. Wij blijven ons hier graag komende jaren samen met de provincie inzetten met projecten binnen Natuur in de Buurt; zoals Werklandschappen van de Toekomst, Levende tuin en Tiny Forest.  

Ook toegankelijke natuur en ruimte voor de ervaring van gebruikers word genoemd in het akkoord. Een belangrijk thema waar IVN ruim ervaring op heeft. Onder meer door onze cursussen Gastheren van het Landschap. Al honderden recreatieondernemers werden door IVN klaargestoomd tot natuurbelevingsexpert. Deze Gastheren/vrouwen delen hun kennis en enthousiasme over het landschap actief met hun gasten. Wij trekken daarin graag op met de provincie en zetten onze deskundigheid en ons netwerk graag in bij de voorgenomen gesprekken met ondernemers en bezoekers van natuur en landschap. 

‘Natuur die tegen een stootje kan’ is ook de wens van IVN Gelderland, en dat betekent dat er nog veel werk aan de winkel is. Op het moment dat wensen van ons, mensen, tegenstrijdig zijn met belangen van natuur trekt de natuur nog vaak aan het kortste eind. Daarom is het belangrijk om soms meer te doen dan wettelijk verplicht. Een aantal opgaves in het coalitieakkoord vragen dan ook om nadere uitwerking. Wij zijn benieuwd naar deze uitwerking en hopen daar als groene organisatie aan bij te dragen.  

De coalitie neemt zich voor te blijven samenwerken met IVN Natuureducatie en dat doet ons deugd

Echter maken we ons dan ook nog steeds ernstige zorgen over de aangekondigde bezuinigingen die als een donkere wolk boven onze organisatie hangt. Daarom heeft regiodirecteur Joline de Weerdt leden van de Provinciale Staten op 14 juni toegesproken op een hoorzitting. In de hoop dat de nieuwe Provinciale Staten andere keuzes maken en de plannen rondom bezuinigingen worden teruggedraaid. Het verbinden van mens en natuur is essentieel, ook voor het behalen van de in het coalitieakkoord genoemde opgaven. Het terugdraaien van de bezuinigingen zijn niet alleen in het belang van onze organisatie, maar in het belang van de Gelderse natuur. Het verbinden van mens en natuur is en blijft onze hoofddoelstelling. Hoe meer je leert over Gelderse natuur en het landschap, hoe meer je ziet, hoe meer je je ervoor wil inzetten en zorgen. 

 

 

 

Deel deze pagina