Praktische informatie

Programma & tijdsduur
Een boerderijbezoek duurt gemiddeld ongeveer 2 uur. De educatieboer ontvangt de groep, geeft een rondleiding waarna de leerlingen praktische opdrachten uitvoeren op en om het erf, stallen en/of in de wei. Het programma is verschillend per bedrijf. Van tevoren hebben de educatieboer en de school contact over het exacte programma en de organisatie.

Kosten
Een boerderijbezoek kost €150,-. Mede dankzij bijdragen van ZuivelNL, het provinciale programma Duurzaam Door en het programma Jong Leren Eten, zijn er subsidiemogelijkheden en kunnen de kosten van het boerderijbezoek mogelijk gereduceerd worden tot slechts €50,- per schoolgroep.

Toelichting: Elk jaar wordt de prijs vastgesteld, afhankelijk van externe aanvullende financiering voor boerderijeducatie.

Zonder aanwezigheid van cofinanciering zijn de reguliere kosten voor een bezoek bij een gecertificeerde educatieboerderij €150,-. Een educatief bezoek bij een educatieboer sluit aan bij de kerndoelen van het onderwijs. Dat betekent dat het reguliere onderwijs budget an uw school hiervoor is aan te spreken. Tevens kunt u bij Jong Leren Eten hiervoor een aanvullende subsidieaanvraag doen.

Gratis boerderijbezoek op de Nationale Buitenlesdag en na het Nationaal Schoolontbijt
Op de Nationale Buitenlesdag is een boerderijbezoek gratis voor alle doelgroepen. Een groep moet dan wel eerst aangemeld zijn via de website van de Nationale Buitenlesdag, om vervolgens een gratis  boerderijbezoek te boeken. Indien deze combinatie gemaakt wordt, geef dat aan bij de boeking van het boerderijbezoek.

Ook tijdens het Nationaal Schoolontbijt is een combinatie van het schoolontbijt en een boerderijbezoek gratis. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Vervoer
Het vervoer naar de boerderij wordt geregeld door de school.

Kleding
Om het bezoek optimaal te kunnen beleven is het belangrijk dat kinderen zich geen zorgen hoeven maken over vieze kleding. Laarzen of oude schoenen zijn daarbij handig om aan te doen.

Begeleiding
Het is de bedoeling dat de school zorgt voor voldoende begeleiding. Er wordt vanuit gegaan dat ouders die een groepje rijden, ook een rol hebben bij de boerderijles, bijvoorbeeld in de begeleiding van de opdrachten op de boerderij.

Eten & drinken
De kinderen mogen hun eigen drinken en eten meenemen.

Overige praktische informatie

Kijk voor meer informatie over boerderijlessen in de brochure van Boerderijeducatie Nederland.