De Groene Leerling

 

Met het project ‘De Groene Leerling’ hebben IVN Flevoland en Landschapsbeheer Flevoland basisschoolleerlingen tijdens hun ‘schoolloopbaan’ mee naar buiten genomen. Om te bewegen, om te spelen, om te leren, maar vooral om hen te betrekken bij het groen in hun omgeving.

Aan dit project deden 15 basisscholen uit de Noordoostpolder, Zeewolde en Dronten mee.

Ook graag een buitenles geven?
Download hieronder de lessen die zijn ontwikkeld.

 

De 5 stappen van het project

1. Een groen schoolplein
De scholen kregen de mogelijkheid een deel van het schoolplein te vergroenen én geschikt te maken om buiten les te geven. Het ontwerpen en het vergroenen gebeurde samen met de leerlingen, ouders, leerkrachten en buurtbewoners. Ook in het onderhoud van het vernieuwde gedeelte krijgen leerlingen een rol.

Om te leren hoe je dat doet kregen de scholen een workshop over het organiseren van het onderhoud van het plein.  We vragen de school een pleinteam samen te stellen, bestaande uit leerlingen en ouders, die de ambassadeur voor de vergroening zijn.

2. Het buitenlokaal ofwel buiten les geven
Uit onderzoek is gebleken dat twee derde van de leerkrachten vaker buiten les zou willen geven, maar hoe doe je dat concreet en praktisch? IVN verzorgt voor de leerkrachten op school een workshop over buiten les geven. Door het aanreiken van handvatten, tips en trucs en het wegnemen van drempels wordt het schoolplein niet alleen een speelplek, ook een klaslokaal: het buitenlokaal.

3. Werken in de natuur, op of rond de school
Leerlingen van de bovenbouw (groep 6, 7, 8) werken één keer per jaar mee aan het onderhoud van natuur in de eigen leefomgeving, bij voorkeur jaarlijks in hetzelfde stukje groen. Deze beheerwerkzaamheden worden door Landschapsbeheer Flevoland begeleid. Voorafgaand aan het werken buiten kregen de leerlingen in de klas een introductieles.

4. Natuurlessen op school 
In het project zijn natuurlessen op maat verzorgd. Voor een deel vonden deze lessen plaats op het schoolplein. Voor de oudere leerlingen kon dit ook in een groenstrook rond de school. Het streven was om de natuur in het gebied beter te leren kennen, maar ook om de relatie tussen de werkzaamheden en de natuurwaarden te begrijpen.

5. Handen uit de mouwen, samen met buurtbewoners
Bij de aanleg en het onderhoud van het schoolplein zijn extra handen zeer welkom. We betrekken ook de buurtbewoners en (groot)ouders bij de aanleg, gebruik en onderhoud van het plein. De school kan hier aan meewerken, bijvoorbeeld door het plein na schooltijd open te stellen voor de buurt (als speelplek of ontmoetingsplek).


Download: Hoe betrek je de buurt bij jouw schoolplein _

logo's de groene leerling