Wat doen we met de informatie

Bomen zijn belangrijk vanwege hun ecosysteemdiensten. Maar ze hebben ook economische waarde. Bijvoorbeeld door de noten en het hout dat ze leveren. En met gebouwen en wegen, bepalen bomen de identiteit van Almere. Stel je jouw straat eens voor zonder die eik, linde of els. Saai hè. Bovendien voelen veel inwoners een band met een boom. Ze genieten bijvoorbeeld van de kersenbloesem aan de Spectrumdreef, de Homerusboom in Poort of ze spelen in de vleugelnootboom in het Vliegerpark.

Een groot deel van de stad bestaat uit privé-eigendom.

Ook het groen in deze gebieden heeft een grote invloed op het klimaat, de biodiversiteit en de beleving van de stad. We weten wat de waarde is van de bomen in de Almeerse bossen en parken. Maar de bomen in tuinen, op schoolpleinen en bedrijventerreinen hebben we niet in beeld. Omdat ons klimaat zo verandert, is het belangrijk dat we de waarde van de ecosysteemdiensten van álle bomen weten. Met alle verzamelde gegevens over de bomen in Almere, krijgen we een beter beeld van het groen in de hele stad en van wat we nog beter kunnen doen voor het klimaat.

Daarom vragen we je een boom op de kaart te zetten.

Met alle verzamelde gegevens over de bomen in Almere hopen we een beter beeld van het groen in de omgeving te verkrijgen. Jij als bewoner van de gemeente krijgt ook inzicht in het belang en de waarde van bomen. Mooi als we samen de verantwoordelijkheid voor het behoud van dit groen in onze woonomgeving kunnen dragen!

Met de ingevoerde gegevens in het Bomenformulier, gaan experts aan de slag om de waarde van de bomen uit te rekenen. Via je doorgegeven mailadres ontvang je een terugkoppeling over deze uitgerekende gegevens in de vorm van een “Treetag”. Daarbij geef je met het doorgeven van je mailadres toestemming tot het gebruik van de door jou ingevoerde data en foto’s en mag de projectorganisatie jou op de hoogte houden van het ‘Onze Bomen project’ en van toevoegingen aan deze website. Indien je hier geen prijs (meer) op stelt, kun je hier op elk moment weer voor uitschrijven voor een mail te sturen naar info@bomenopdekaart.nl. Met de database aan bomengegevens die ontstaan, krijgen we een mooi beeld van de waarde van al deze bomen voor de stad Almere.

Logo

Zet een boom op de kaart!