Over Onze Bomen

Met Onze bomen onderzoeken we samen met jou wat de waarde is van de boom in je tuin, op het schoolplein of bij je bedrijf. We kijken naar wat jouw boom betekent voor het klimaat en de waterhuishouding: hoeveel regen houdt hij vast, hoeveel CO2 en luchtvervuiling vangt hij af en hoeveel zuurstof levert hij. En we berekenen de waarde voor de stad van al die bomen bij elkaar.

Bomen zijn van onschatbare waarde

Bomen zijn van onschatbare waarde. Ze verminderen in hete zomers de hittestress, vangen fijnstof af, verwijderen luchtvervuiling, onlasten het riool tijdens zware regenval door water vast te houden, leggen koofstof (CO2) vast en bieden een fijne plek aan vogels en insecten. Niet alleen leuk om naar te kijken, maar goed voor de biodiversiteit, klimaat en waterhuishouding! In Almere loop je vanuit je voortuin, via het park zo de natuur in. Via dit project willen we bewoners nog meer bewust maken van het groen in hun omgeving en de waarde die het heeft.

Gezocht: Almeerders, met een groen hart voor bomen

Almere 2.0

De gemeente Almere heeft de ambitie om de stad in 2030 groener en aantrekkelijker te laten zijn dan ooit. Er wordt beoogd om bij de bewustwording van al dit groen onder alle inwoners verder te stimuleren. Met het programma Almere 2.0 investeren gemeente Almere, provincie Flevoland en het rijk in de kwaliteiten van Almere. Een stad waar inwoners tros op zijn, met plezier leven en zich naar hartenlust kunnen ontplooien.

Welke bomen en planten zijn inheems?

Groene Ambassadeurs

Met behulp van Groene Ambassadeurs kun je als bewoner zelf aan de slag! Je kunt helpen met het opmeten en op de kaart zetten van bomen in je tuin, straat of park. Hiervoor kijk je naar de soort, hoogte van de boom, omtrek van de stam en het bladerdek en de gezondheid van de boom. Al deze gegevens voer je in op het Bomenformulier (webapplicatie). Deze meetgegevens worden gebruikt om de meerwaarde van de boom te kunnen uitrekenen: hoeveel CO2 vangt hij af, welke bijdrage levert de boom aan de biodiversiteit en voor hoeveel autoritjes kan deze boom compenseren? Zodoende maken we samen zichtbaar wat het belang is van de aanwezigheid van deze groene kanjers.

Aanmelden online bijeenkomst Onze Bomen

Persoonlijk verhaal

Ook is het mogelijk om een persoonlijk verhaal of relatie met je boom te omschrijven. Bomen hebben immers niet alleen een meerwaarde voor het klimaat en de biodiversiteit, maar ook voor ons als inwoners. Op wat voor momenten geniet jij van de bloesem? Wanneer zie je de bijen druk in de weer? Hoe graag zit jij een koffietje te drinken in de schaduw van die eik of klom je als kind altijd in die grote beuk? Verhalen worden gedeeld en kunnen anderen weer inspireren om anders naar het groen in hun omgeving te kijken.

Help je mee? Zet ook een boom op de kaart!