Het Project

 

Bomen zijn van onschatbare waarde. Ze verminderen in hete zomers de hittestress, vangen fijnstof af, verwijderen luchtvervuiling, onlasten het riool tijdens zware regenval door water vast te houden, leggen koofstof (CO2) vast en bieden een fijne plek aan vogels en insecten. Niet alleen leuk om naar te kijken, maar goed voor de biodiversiteit, klimaat en waterhuishouding! In Almere loop je vanuit je voortuin, via het park zo de natuur in. Via dit project willen we bewoners nog meer bewust maken van het groen in hun omgeving en de waarde die het heeft.

Op naar een groener Almere

De gemeente Almere heeft de ambitie om de stad in 2030 groener en aantrekkelijker te laten zijn dan ooit. Er wordt beoogd om de bewustwording van al dit groen onder alle inwoners verder te stimuleren. Met het programma Almere 2.0 investeren gemeente Almere, provincie Flevoland en het rijk in de kwaliteiten van Almere. Een stad waar inwoners tros op zijn, met plezier leven en zich naar hartenlust kunnen ontplooien. Samen met Pius Flores, Staatsbosbeheer en IVN natuureducatie zijn zij dit project gestart!

Groene Ambassadeurs

Met behulp van Groene Ambassadeurs kun je als bewoner zelf aan de slag! Je kunt helpen met het opmeten en op de kaart zetten van bomen in je tuin, straat of park. Hiervoor kijk je naar de soort, hoogte van de boom, omtrek van de stam en het bladerdek en de gezondheid van de boom. Al deze gegevens voer je in op het Bomenformulier (webapplicatie). Deze meetgegevens worden gebruikt om de meerwaarde van de boom te kunnen uitrekenen: hoeveel CO2 vangt hij af, welke bijdrage levert de boom aan de biodiversiteit en voor hoeveel autoritjes kan deze boom compenseren? Zodoende maken we samen zichtbaar wat het belang is van de aanwezigheid van deze groene kanjers.

Ook is het mogelijk om een persoonlijk verhaal of relatie met je boom te omschrijven. Bomen hebben immers niet alleen een meerwaarde voor het klimaat en de biodiversiteit, maar ook voor ons als inwoners. Op wat voor momenten geniet jij van de bloesem? Wanneer zie je de bijen druk in de weer? Hoe graag zit jij een koffietje te drinken in de schaduw van die eik of klom je als kind altijd in die grote beuk? Verhalen worden gedeeld en kunnen anderen weer inspireren om anders naar het groen in hun omgeving te kijken.

Help je mee? Zet ook een boom uit jouwomgeving op de kaart.zet een boom op de kaart!

Logo