Jongeren Advies Bureau

 

Het IVN Jongeren Adviesbureau staat voor educatie met een hoge kwaliteit en samenhang tussen vakken. Het werken met een échte opdracht, van een échte opdrachtgever wekt veel enthousiasme en energie op, zowel bij de leerlingen als bij de docent. Leerlingen worden uitgedaagd om vaardigheden als samenwerken, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken en professioneel communiceren toe te passen. 

Projecten van het IVN Jongeren Adviesbureau zijn geschikt voor alle niveaus op het voortgezet onderwijs. Als school bepaal je zelf het aantal deelnemende klassen, de periode van uitvoering en de deelnemende vakken. De insteek van het IVN Jongeren Adviesbureau is vakoverstijgend en probleemgestuurd onderwijs. Als docent word je door IVN ondersteund met een handleiding en een training voorafgaand aan het traject.

 

Accepteer cookies