Gezondheid
maandag04apr2022

IVN Natuureducatie in gesprek met Marja Vijn

Marja Vijn is projectleider bij ZGR ouderenzorg en vertelt in gesprek met IVN Natuureducatie over hoe bij de woonzorglocaties meer groene beleving voor bewoners, vrijwilligers en medewerkers geraliseerd is. 

Waarom werk je in de ouderenzorg?

Een jaar of zeven geleden werd ik door ZGR ouderenzorg in Raalte gevraagd als projectleider voor de vergroening van de woonzorglocaties. Een mooi project, waar ik van harte ‘ja’ op heb gezegd. Op die manier kwam ik terecht in de ouderenzorg.

Wat maakt dat jij ’s ochtends je bed uit komt?

Inmiddels houd ik me niet alleen bezig met het groen. Ik doe verschillende projecten op het gebied van welzijn en zingeving, zowel voor onze bewoners en andere cliënten als voor onze medewerkers. Dat is prachtig werk, waar ik met veel motivatie mijn bed voor uitkom!

Hoe zet jij natuur in tijdens je werk?

Samen met locatiemedewerkers en met ondersteuning van IVN en de provincie Overijssel hebben we op al onze woonzorglocaties meer groene beleving gerealiseerd voor bewoners, vrijwilligers en medewerkers. Dat hebben we gedaan door meer beleving in de tuinen rond de locaties, bijvoorbeeld variatie in planten, kleuren en vormen, insektenhotels, vogelkastjes etc. Daarbij proberen we ook de buurt te betrekken, dat lukt op de ene locatie beter dan op de andere. Ook zorgen we voor meer groen binnen en voor groene activiteiten tijdens de dag.

Welke effecten zie/ervaar je? Bij jezelf en bij je cliënten/bewoners?  Kan je een concreet voorbeeld hiervan geven?

Bewoners zijn enorm betrokken als we de tuinen gaan aanleggen. Je ziet aan alles dat het wat met ze doet. Ze maken collages met afbeeldingen van planten en andere dingen die ze in de tuin willen, leveren commentaar als het ze niet naar de zin is en delen hun plantenkennis graag. In Raalte en omgeving zijn mensen het buiten-zijn van oudsher gewend, en veel van onze bewoners hadden vroeger zelf ook tuinen. We merken dat de herinneringen weer bovenkomen en gespreksstof opleveren. Ook komen bewoners door de tuinen meer in beweging. Ze maken een wandelingetje met familie of begeleiding en komen kijken als vrijwilligers in de tuinen aan het werk zijn. Op de meeste locaties hebben we ook moestuinbakken op hoogte, waar bewoners aan meehelpen. Ook zijn er plukmogelijkheden voor bloemen en op sommige locaties ook voor fruit, kruiden e.d.

Hoe borgt/stimuleert jouw organisatie de toegang tot natuur en natuurbeleving voor cliënten/bewoners en medewerkers?

Op alle locaties hebben we een medewerker die speciale aandacht heeft voor het groen. Deze medewerker houdt het onderhoud in de gaten en denkt samen met anderen na over de groene beleving op de locatie. Op die manier blijft het zich op elke locatie verder ontwikkelen.

Wat zou jij graag aan andere zorgprofessionals mee willen geven? Wat is jouw gouden tip?

We hebben gemerkt dat het belangrijk is om niet te snel en te veel te willen. Je kunt wel iets moois neerzetten, maar om het echt te laten werken, ook op langere termijn, is het nodig om cliënten, medewerkers en vrijwilligers te betrekken en het stap voor stap te doen. Ook helpt het als groene beleving verankerd is in de visie van de organisatie. En: zorg dat er één of een paar mensen verantwoordelijk zijn voor de verdere ontwikkeling!