Grijs, Groen & Gelukkig

Met het programma Grijs, Groen & Gelukkig wil IVN ouderen in Nederland een gelukkige oude dag bezorgen door hen de positieve effecten van de natuur te laten ervaren. Ook ouderen in zorgcentra en ouderen met dementie. Vaak hebben ouderen geen of slechts beperkte toegang tot de natuur terwijl dit juist een belangrijke bron van geluk kan vormen en een positieve invloed heeft op de gezondheid.

Trainingsaanbod
Onderzoek

Trainingsaanbod

Natuur een duidelijke plek geven in de tuin van een zorglocatie is één ding. Het een plek geven in de cultuur van je organisatie is iets anders. Met deze training geven we natuur een plek in het hart van een organisatie: de medewerkers.

natuur-en-gezondheid

Onderzoek

Uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek blijkt dat natuur een positief effect heeft op het welzijn en de gezondheid van ouderen. Verblijven in een groene omgeving verlaagt de bloeddruk, versnelt het herstelproces en zorgt voor een beter woon- en werkklimaat in zorgcentra. Natuur is daarmee een effectieve en goedkope zorginterventie.

ggg_ivn_grijs_groen_gelukkig_13

Vergroenen locatie

Om te zorgen dat bewoners van een zorglocatie in contact met de natuur kunnen komen, moet er gezorgd worden voor voldoende beleefbaar groen. Dat kan zowel binnen als buiten de zorglocatie.