Gezondheid
dinsdag21jun2022

IVN Natuureducatie in gesprek met Dirk DIjkslag

IVN Natuureducatie spreekt Dirk Dijkslag, werkzaam binnen de Geestelijke Gezondheidszorg en Welzijn over de effecten van de inzet van natuur tijdens het werk. 

Waarom werk je in de Geestelijke Gezondheidzorg en Welzijn?

Ik werk in de Geestelijke Gezondheidszorg en Welzijn omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan een goede pas voor een leven dat de moeite waard is voor iedereen. Mentale gezondheid en welzijn zijn daarvoor hele belangrijke, zo niet de belangrijkste voorwaarden.


Wat maakt dat jij ’s ochtends je bed uit komt?

’s Winters meestal de wekker, ’s zomers vaak het heerlijke gekwetter van vogels in de eikenboom voor ons huis.


Hoe zet jij natuur in tijdens je werk?

Op diverse manieren. Ik ben één van de initiatiefnemers van De Groene Bovenkamer binnen Dimence Groep waar ik werk. Deze beweging zet zich in om het positieve effect van natuur en groen op mentale gezondheid en welzijn zoveel mogelijk te gebruiken en op zoveel mogelijk verschillende manieren. Dat kan gaan om werken in de natuur, behandelen in de natuur gebruikmakend van al het moois dat de natuur te bieden heeft tot naar binnen halen van natuur in onze gebouwen.

Welke effecten zie/ervaar je? Bij jezelf en bij je cliënten/bewoners?  Kan je een concreet voorbeeld hiervan geven?

Ik zie vergelijkbare effecten van de natuur die het voor veel mensen heeft: de natuur biedt rust, ontstresst, zit vol mooie metaforen en spiegelelementen en zorgt vooral ook voor een gevoel van verbinding tussen mensen en hun omgeving. Verbinding die, zeker bij veel mensen, maar zeker ook bij de mensen waar wij zorg en begeleiding aan mogen bieden allerminst vanzelfsprekend is. Lees hier een voorbeeld van (buiten)psycholoog Emma Hoffman over hoe een buitenbehandeling een gestagneerd rouwproces weer op gang kan brengen.

Hoe borgt/stimuleert jouw organisatie de toegang tot natuur en natuurbeleving voor cliënten/bewoners en medewerkers?

Nog niet. We zijn nog niet in de fase van borging. Maar wat wel heel goed is, is dat initiatieven en ideeën de ruimte krijgen en dat het gestimuleerd wordt om te experimenteren. Daarnaast is door het management uitgesproken dat het gebruik maken van natuur in behandeling één van de manieren is om invulling te geven aan de duurzaamheidsambities die onze organisatie heeft. In dit kader zijn we ook partner geworden in De Groene GGZ.

Wat zou jij graag aan andere zorgprofessionals mee willen geven? Wat is jouw gouden tip?

Ga na wat de natuur voor jou betekent. Gun je andere mensen dit ook? Dan ga je er ongetwijfeld voor zorgen dat jouw organisatie dit ook mogelijk gaat maken en neem je de paar hobbels die je onderweg tegenkomt ongetwijfeld voor lief. Weet dat tenminste 90% van je collega’s dezelfde wensen als jou heeft en je dus snel massa kunt maken.

Initiatief nemen loont echt!