Icoonlocatie Utrecht

Parana Kort Verblijf 

Parana Kort Verblijf (PKV) is een locatie van De Tussenvoorziening en biedt een veilig en tijdelijk onderdak aan mensen (zowel alleenstaanden als een- en tweeoudergezinnen) die plotseling dakloos zijn geraakt en praktische hulp en begeleiding nodig hebben. Het doel is de noodsituatie te stabiliseren en zo snel als mogelijk door te stromen naar een vervolgplek. In de praktijk blijft men hier gemiddeld een half jaar. PKV bevindt zich in de wijk Overvecht van de stad Utrecht en is gehuisvest in een appartementencomplex op de vierde verdieping. De eerste drie verdiepingen worden bewoond door een mix van ‘dragende' en ‘vragende’ bewoners. De dragende bewoners zijn huurders van woningbouwvereniging Portaal en de vragende bewoners zijn gehuisvest vanuit De Tussenvoorziening. Alle bewoners van het gebouw delen samen een ruim dakterras.

Huisje Boompje Beestje bij PKV

Samen met de diverse belangengroepen is onderzocht hoe het appartementencomplex en dakterras beter zouden kunnen aansluiten op de wensen en benodigdheden van de aanwezige kinderen en hun ouders. Bij de start van het project Huisje Boompje Beestje is een cocreatiesessie georganiseerd, waarin de gezamenlijke wensen zijn omgezet in plannen. Deze plannen richten zich op de fysieke vergroening en verbetering van speelvoorzieningen en daarnaast op activiteiten die het gebruik hiervan  en de weg naar buiten (de wijk in) stimuleren.

Van ziekenhuisgalerij naar een echt thuis

De belangrijkste en dagelijks meest zichtbare verandering is gerealiseerd bij de woon- en speelruimte van de kinderen. Haast alle ruimtes zijn grondig aangepakt en kregen door een lokale schilderklus-school een natuurlijke en groene uitstraling. De gang is behangen met boomprint en de speelkamer kreeg een complete make-over met planten en speelelementen. In de keukens kwam er o.a. een prachtige muurschildering. Kinderen voelen zich er nu thuis, zijn trots om hun leefruimte te laten zien aan vriendjes. 

Van grijs naar supergroen dakterras

Het dakterras is bereikbaar voor alle bewoners van het appartementencomplex, waardoor het het even duurde voordat iedereen op één lijn zat, maar het resultaat mag er zijn. Er is een moestuinhoek gecreëerd met diverse kruidenpallets en bloembakken, een spelletjestafel, een chill-hoek met BBQ, een opbergkast voor gereedschap. Bewoners werden bij de realisatie betrokken en samen werd een duidelijk onderhoudsplan opgesteld.  Voor ouders met kinderen is dit de ideale plek om even kort naar buiten te gaan. Door de verbeteringen worden er nu meer (groene) activiteiten georganiseerd en is er een grotere sociale verbinding tussen de verschillende doelgroepen in het complex.

Diercontact

Tijdens de cocreatiesessie werd onderzocht of meer diercontact op de locatie haalbaar zou zijn. Staan bewoners en begeleiders hier open voor? Hoe zit het met eventuele risico’s en allergieën? Wordt een huisdier goed verzorgd? Doorslaggevend bij de zoektocht bleek de medewerker die het meeste op PKV is. Zij wilde zelf graag een hond als huisdier, maar had dat nooit echt overwogen in verband met haar werk. En daar lag de kans! Gekozen werd uiteindelijk voor een labradoedel, een kruising tussen een labrador en een poedel, een hond met een zacht karakter (die kinderen goed aanvoelt) en die geen allergieën veroorzaakt. Er werd ook een groot aquarium aangeschaft en ingericht, waar kinderen uren naar kunnen kijken.

Naar Buiten!

Met een uitgebreide handleiding hebben we drie routes Naar Buiten! beschreven. Aan de hand van een speurtocht met de voetsporen van 3 dieren: Kikker, Vogel en Toby de Eekhoorn.

De eerste route leidt naar het dakterras, de meest gemakkelijk en veilig te bereiken buitenlocatie. De tweede route is circa 5 kilometer lang, en leidt langs diverse kleine speeltuintjes in de wijk. Een perfecte route om de hond uit te laten! De derde route leidt naar het grote wijkpark met kinderboerderij, waar van alles te doen is ouders met kinderen.