Slichtenhorst

Natuur Slichtenhorst

Op Landgoed Slichtenhorst maakt u kennis met een rijk cultuurhistorisch en natuurlijk landschap. Langs de Slichtenhorsterweg staan eeuwenoude boerderijen, met kenmerkende potstallen, schaapskooien, essen en tiendbomen. Het geeft een compleet beeld van de agrarische activiteiten door de eeuwen heen.

Horsten en Tiendbomen:

De weg loopt over een langgerekte dekzandrug (een ‘horst’ is een hoogte), waar boeren grond pachtten van de Duitse kloosters Elten en Paderborn, grootgrondbezitters in de omgeving van Nijkerk. Op de scheiding van het land van verschillende pachtboeren werd een tiendboom gepland. Het tiendrecht was het recht van de grondeigenaar om een tiende deel van de oogst te heffen.

Potstallen en essen:

De potstallen zijn te herkennen aan de lage deurtjes en luiken aan de zijkanten van de stal. De boer hoogde de stal op met plaggen, waar het vee in de winter op verbleef. De bemeste plaggen werden door de deurtjes naar buiten geschept, waarna ze door de akkers geploegd werden. Door het eeuwenlang opbrengen van bemeste plaggen, zijn bolvormige verhoogde akkers ontstaan, essen. Rond Slichtenhorst zijn nog veel van deze verhoogde akkers en weilanden terug te vinden in het landschap.

De Breede Beek:

Landgoed Slichtenhorst omsluit de landerijen van de boerderij Groot Ehrental, Klein Ehrental en Schavenou en hoort nog steeds bij een grootgrondbezit. Over het landgoed kronkelt de Breede Beek, in vroegere tijden van groot belang voor de stad Nijkerk. De Breede Beek verschafte naast drinkwater ook was- en bluswater. De beek ligt prachtig meanderend in het landschap, omgeven door knotwilgen en bloeiende kruiden.

Meer lezen over Landgoed Slichtenhorst