Hoogstambrigade

Hoogstambrigade

“Een fruitboom is zo hoog als de ladder van de eigenaar lang is.”

In december 2012 is er door wethouder René Windhouwer het officiële startsein gegeven voor de Hoogstambrigade Nijkerk. Het afgelopen jaar hebben de cursisten de uitgebreide cursus Hoogstamfruit gevolgd, onder leiding van Michael Witjes, Projectleider/Senior adviseur bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

Op historische kaarten van de gemeente Nijkerk is te zien dat er in het verleden veel hoogstamboomgaarden in het gebied hebben gestaan. De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe boomgaarden aangeplant in de gemeente Nijkerk. Hierdoor keert de hoogstamfruitboom gelukkig weer langzaam terug in het gebied. De hoogstamboomgaard is niet alleen cultuurhistorisch waardevol, maar creëert ook een leefgebied voor bijzondere planten en dieren. Het doel van de Hoogstambrigade is het behoud en beheer van hoogstamfruit als cultuurhistorisch waardevolle elementen in het landschap.

De Hoogstambrigade kan zich inzetten voor het wegwerken van achterstallig onderhoud, het snoeien, het aanplanten van jonge bomen en de zomersnoei van hoogstamfruitbomen in Hoevelaken, Nijkerk en Nijkerkerveen.

Maar niet zonder uw hulp.

Door gezamenlijk aan de slag te gaan kan er meer werk worden verzet en is er de mogelijkheid tot kennisoverdracht. Daarom is de brigade op zoek naar leergierige en actieve vrijwilligers die het leuk vinden om een aantal ochtenden, in de periode van november tot en met maart, zich in te zetten voor het behoud en onderhoud van hoogstamfruitbomen. Als vrijwilliger bouw je kennis en ervaring op. Jong en oud is van harte welkom! De gemeente Nijkerk ondersteunt de brigade door te faciliteren in het benodigde gereedschap. Meld u nu aan via: hoogstambrigade@ivn-nijkerk.nl.

In gesprek met de coördinator; “doordat de commerciële fruitkwekers al jaren geleden zijn overgestapt op het laagstam is de kennis over het onderhoud en snoei van hoogstam goeddeels verdwenen. Hoogstamfruitbomen kunnen wel 100 jaar oud en tot wel 15 meter hoog worden, afhankelijk van wat je wilt met de boom, moet je het onderhoud, de snoei, daarop aanpassen. Wil je dat de boom alleen maar mooi staat te zijn, of wil je er ook fruit van? Doordat de gemeente Nijkerk financieel heeft bijgedragen heeft Stichting Landschapsbeheer Gelderland aan de Nijkerkse brigade een snoeikar kunnen verstrekken met daarin alle noodzakelijke middelen, goede ladders, klimtuigen, zagen en scharen. Wie heeft er tegenwoordig nog een ladder van 15 meter hoog in zijn schuur staan?”

Als uw fruitbomen onderhoud nodig hebben en u wilt leren hoe u dit zelf kunt doen, bent u bij de Hoogstambrigade aan het juiste adres. Er wordt in twee periodes per jaar gesnoeid, de wintersnoei (november t/m maart) en in de zomersnoei (juni t/m augustus). Indien u gebruik wilt maken van de kennis en diensten van Hoogstambrigade kunt u contact opnemen. Er zal altijd eerst iemand komen kijken naar de bomen. Op deze manier kan er op voorhand geïnventariseerd worden welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden.

Naast het actief onderhouden van hoogstamfruitbomen, geeft de brigade ook advies over onderhoud en aanplant.

Vrijwilliger worden?

Boomgaardeigenaar?

Meer informatie?
Coördinator: Rien Loman

Schroom niet een neem contact op met: hoogstambrigade@ivn-nijkerk.nl.