ANBI status

IVN-Nijkerk is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een instelling die bijdraagt aan het algemeen nut. Doe je een donatie aan IVN of ben je lid, dan kun je dat bedrag aftrekken van je belastbaar inkomen. Ons ANBI nummer is 801869833 IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Nijkerk.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst.