Vogels

Vogels

Coördinator Janoh de Groot:   Onze Vogelwerkgroep is actief in Nijkerk en Hoevelaken. Een groot deel van  de activiteiten bestaat uit het verzamelen van gegevens door soorten en / of hoeveelheden vogels te inventariseren in bepaalde gebieden en periodes. Deze gegevens maken bepaalde trends zichtbaar en natuurlijk proberen we ook wat invloed uit te oefenen op die trends.

Een voorbeeld hiervan is het plaatsen van nestkasten voor steenuilen, kerkuilen, boerenzwaluwen en huiszwaluwen.

De vogelwerkgroep bestaat uit ruim 20 leden vanuit Nijkerk en Putten. Er vinden jaarlijks twee vergaderingen plaats, soms wordt zo’n bijeenkomst afgesloten met een diaserie of een film over een vogelgebied of vogelsoort. Af en toe organiseren we een excursie voor onze eigen werkgroepleden of ondernemen we een andere activiteit zoals braakballen uitpluizen.

Vogels Arkemheen IVN-Nijkerk Braamsluiper
Braamsluiper

Overzicht van de activiteiten en contactpersonen van de IVN Vogelwerkgroep Nijkerk:

Weidevogelbescherming:
Janoh de Groot 06 26534403
janohdg@gmail.com

Steen en kerkuilen:
Jelle de Jong 06-12239249
jelledejong.1@hotmail.nl
Henk van den Burg 06-55770367
Inventarisatie vogelsoorten Delta Schuitenbeek:
Hanneke Bronkhorst 06-22360891
Vogelwerkgroep@ivn-nijkerk.nl
3e zaterdag v.d. maand 9:00u-10:00u

Huiszwaluwen en oeverzwaluwen:
Jelle de Jong
Boerenzwaluwen: vacature
Gierzwaluwen: vacature

Inventarisatie Vogeleiland Arkervaart:
Jelle de Jong

Eurobirdwath telling:
Jelle de Jong
1ste zaterdag oktober

Vogels Arkemheen IVN-Nijkerk Blauwborst
Blauwborst

 

Vogelcursus:

Vogelcursus