Lid worden?

Het lidmaatschap van IVN Nijkerk e.o. kost € 24,00 per jaar (lidmaatschap van huisgenootlid: € 12,00).

Als je lid bent ontvang je 4x per jaar ons verenigingsblad “Nijkerk Natuurlijk”‘ en de kwartaaluitgave “Mens en Natuur” van het landelijk IVN. Tevens kan je met korting deelnemen aan IVN-activiteiten zoals groencursussen.

Ja, ik word lid!

Deze aanmelding vindt plaats bij IVN-landelijk maar je wordt automatisch lid van IVN-afdeling Nijkerk.

Als je financieel graag bij wil dragen aan de activiteiten van het IVN, maar niet in de gelegenheid bent om ook tijd beschikbaar te stellen, bent je van harte welkom als donateur.

Huisgenootlid worden?
Je kunt huisgenootlid worden van IVN Nijkerk e.o. als je op hetzelfde adres woont als een  gewoon lid of erelid. Je hebt dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid, maar je ontvangt geen verenigingsbladen.

Donateur worden?
Het donateurschap van IVN Nijkerk e.o. kost € 10,00 per jaar, meer mag uiteraard ook. Hiermee ondersteun je IVN Nijkerk e.o. financieel.
Je bijdrage gebruiken wij om de uiteenlopende activiteiten te bekostigen.
Als je donateur bent ontvang je 4x per jaar ons verenigingsblad “Nijkerk Natuurlijk” en kan je met korting deelnemen aan IVN-activiteiten zoals groencursussen.