Vlinders

Doelstelling

In het voorjaar 2011 is de vlinder/insecten werkgroep opgericht. Naast het lopen door de natuur, het zien veranderen ervan gedurende het jaar en het meemaken van onverwachte ontmoetingen/gebeurtenissen in de natuur richten we ons voornamelijk op:

  • Het herkennen van en het vergroten van algemene kennis over dagvlinders.
  • Het vaststellen van de soorten en aantallen dagvlinders in de 2 totaal verschillende biotopen.
  • Het verrichten van speciale werkzaamheden voor de vlinderstichting in samenwerking met de vlinderstichting.

Er zijn 2 groepjes ingedeeld die resp. op zaterdag- en Zondagochtend om beurten de routes lopen, waarbij getracht wordt de diverse vlindersoorten en andere leuke/interessante waarnemingen zoveel mogelijk op camera vast te leggen. Het staat iedereen vrij om aan deze wandelingen deel te nemen.

De ontactpersoon van deze werkgroep is Jan Heuvelmans

De vlinder werkgroep kent meerdere aandachts gebieden

Nachtvlinders

vwEnkele opmerkelijke namen van de nachtvlinders. De HUISMOEDER met een flinke HAARBOS liep met haar WEESKIND een GRAUWE MONNIK tegen het lijf, een BRILDRAGER ………… ...lees verder in het bijgevoegde document.


De HUISMOEDER met een flinke HAARBOS liep met haar WEESKIND
Nachtvlinders Wintersoorten

20170219_Zoektocht rupsen phegeavlinder
2014_Nachtvlinders November soorten
2014_Nachtvlinders Oktober soorten
2014_Nachtvlinders September soorten
2014_Nachtvlinders Augustus soorten
2014_Nachtvlinders Juli soorten
2014_Nachtvlinders Juni soorten
2014_Nachtvlinders Mei soorten
2014_Nachtvlinders April soorten

Dagvlinders

vwDe vlinderwerkgroep houdt zich bezig met inventarisaties van dagvlinders.
De inventarisaties zijn per jaar gerubriceerd.

 

 

2014_Dagvlinderinventarisatie Sep
2014_Dagvlinderinventarisatie Aug
2014_Dagvlinderinventarisatie Juli
2014_Dagvlinderinventarisatie Juni
2014_Dagvlinderinventarisatie Mei
2014_Dagvlinderinventarisatie April

Kleine ijsvogelvlinder

vwIn het gebied van IVN Maasduinen is een gebied met een geschikt biotoop voor de kleine ijsvogelvlinder. Dit biotoop bestaat uit nat en gevarieerd loofbomenbos met veel kamperfoelie (belangrijkste waardplant van de kleine ijsvogelvlinder) ... ...lees verder het verslag ...

2013_Kleine ijsvogelvlinder inventarisatie
2012_Kleine ijsvogelvlinder inventarisatie

Excursie Weerterbos 2012

vwMet Harrie Vossen zijn we op excursie gegaan naar het Weerterbos. Een excursie die overigens georganiseerd was door het Limburgs Landschap. Ondanks de slechte weersverwachtingen zijn we met een 10-tal leden gaan kijken... ...lees verder in bijgevoegd document...

2012_verslag_excursie_weerterbos
2012_vlinderbanen_Trouw