Vlinders

Doelstelling

In het voorjaar van 2011 is de Vlinderwerkgroep opgericht. Naast het lopen door de natuur, het zien veranderen ervan gedurende het jaar en het meemaken van onverwachte ontmoetingen/gebeurtenissen in de natuur richten we ons voornamelijk op:

  • Het herkennen van en het vergroten van algemene kennis over dag- en nachtvlinders.
  • Het vaststellen van de soorten en aantallen dag- en nachtvlinders in zoveel mogelijk verschillende biotopen.
  • Het verrichten van speciale werkzaamheden voor de Vlinderstichting in samenwerking met de Vlinderstichting. 

vwDe vlinderwerkgroep houdt zich bezig met inventarisaties van dag- en nachtvlinders.
De inventarisaties worden per jaar gerubriceerd.

 

 


Kleine ijsvogelvlinder

vwIn het gebied van IVN Maasduinen is een gebied met een geschikt biotoop voor de kleine ijsvogelvlinder. Dit biotoop bestaat uit nat en gevarieerd loofbomenbos met veel kamperfoelie (belangrijkste waardplant van de kleine ijsvogelvlinder).