Boomkikker

bk1Herintroductie

De herintroductie van de boomkikker is medio 2008 in de Maasduinen van start gegaan. In 2007 is door de adviesburo’s Kurstjens en Natuurbalans Limes Divergens onderzocht of de zuidelijke Maasduinen een potentieel geschikt leefgebied voor de boomkikker is en of er eventueel tot herintroductie van de boomkikker overgegaan zou kunnen worden.

bk2Uit dit onderzoek bleek dat tussen Venlo en Arcen langs de Duitse grens goede mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van een gezonde boomkikkerpopulatie.  De locatie Vreewater is zelfs op dit moment al geschikt.


Op basis van deze rapportage heeft het Limburgs Landschap een ontheffing aangevraagd van de Flora en Faunawet om boomkikkers uit te kunnen zetten. Ondertussen is deze ontheffing verleend, zijn eiklompen verzameld, opgekweekt tot larven en zijn de eerste larven uitgezet. De amfibieën- en reptielenwerkgroep van IVN Maasduinen is bij dit project betrokken.

Verslagen inventarisaties

2013_verslag roepende boomkikkers
2013_verslag juveniele boomkikkers na het uitzetten
2012_verloop-uitgezette-juveniele-boomkikker
2012_roepende-boomkikker-paartijd
2011_roepende-boomkikker-mannen-paartijd
2011_roepende-boomkikker-maasduinen-zuid
2011_invetarisatie-boomkikker-vreewater
2010_rapport-analyse tellingen boomkikkers


Doeprijs 2009

bk3IVN Maasduinen heeft op zaterdag 30 januari in Geleen tijdens de vrijwilligersdag van het IVN,  de IVN Doeprijs 2009 van Limburg gewonnen.
 

 

Deze prijs gewonnen met het project van IVN Maasduinen "Herintroductie van de Boomkikker in de Maasduinen" is een mooie erkenning voor al het werk dat de vrijwilligers van deze afdeling verrichten voor de herintroductie van de boomkikker in de Maasduinen samen met het Limburgs Landschap. A.s. zaterdag 6 februari besteedt het radioprogramma van Ger Houben uitgebreid aandacht aan het winnend project.

bk4De vrijwilligers van IVN Maasduinen, georganiseerd in de amfibieën-, beheer- en vogelwerkgroep, werken in dit project nauw samen met coördinator Harry Bussink van het Limburgs Landschap, ecoloog Gijs Kurstjens van Kurstjens ecologisch adviesbureau en bioloog Ben Crombaghs van adviesburo Natuurbalans, om van de herintroductie van de boomkikkers een succes te maken.

De jury roemde de zeer professionele aanpak van het project en de keurige presentatie tijdens de vrijwilligersdag. De prijs bestaat uit een oorkonde, een bronzen IVN doeprijs beeldje, een geldbedrag van € 750,-- en een bos bloemen. Tevens behaalde dit project nog eens de tweede plaats bij de publieksprijs. (gekozen door de deelnemers aan deze vrijwilligersdag).

bk5De Doeprijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan een IVN-afdeling die een project heeft uitgevoerd dat als voorbeeld fungeert voor andere afdelingen. In 2007 won IVN Brunssum-Onderbanken met hun project “Bescherming vliegend hert”. Dit jaar dienden twaalf afdelingen een project in met uiteenlopende namen zoals: “de knotkar”, “bijenkraam”, “het betoverde bos”of "Herintroductie van de boomkikker in de Maasduinen “. Een jury, onder leiding van Ger Houben heeft IVN Maasduinen tot winnaar uitgeroepen.

Deelname informatie Doeprijs