Bestuur

    Aandachtsgebied
Voorzitter Ton Wetjens

Contact met gemeente
Subsidiezaken

Secretaris Annet Weijkamp Secretariaat
Penningmeester Hans Billekens Contact met gemeente
Subsidiezaken
  Ritsaart Blaisse

Contactpersoon IVN District
Contactpersoon IVN Landelijk
Werkgroepcoördinator
Programmacommissie

  Henny Martens Programmacommissie