Bestuur

    Aandachtsgebied
Voorzitter Ton Wetjens

Contact met gemeente
Subsidiezaken

Secretaris Annet Weijkamp Contactpersoon IVN District
Contactpersoon IVN Landelijk
Penningmeester Hans Billekens Contact met gemeente
Subsidiezaken
  Ritsaart Blaisse Werkgroepcoördinator
Programmacommissie
  Henny Martens Programmacommissie