Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Maas en Niers 4 november 2021

UITNODIGING voor digitale bijeenkomst

 

Het bestuur van IVN Maas en Niers nodigt haar leden van harte uit voor de Algemene ledenvergadering.

 
De ALV wordt gehouden op donderdag 18 november 2021 van 20.00 tot 21:30 uur 

LET OP: De ALV gaat vanwege de corona alleen digitaal door via ZOOM. 

Wilt u de ALV bijwonen en de Zoom link ontvangen, maar beschikken wij nog niet over uw emailadres, stuur dan een mail naar: ALV vergadering

Agendapunten:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag ALV 2020
 4. Jaarverslag 2020
  Verslag kascommissie
  Decharge bestuur
 5. Begroting 2022
 6. Voorstel Contributie 2022
 7. Samenstelling bestuur
 8. Wijziging statuten ivm WBTR
 9. Organisatie-Agenda 2022
 10. Presentatie Licht & Gericht
 11. Rondvraag en sluiting

Indien u de bijlagen wilt ontvangen stuur dan een bericht naar onze  Secretaris

De vergadering wordt om 19:45 opengezet zodat iedereen de tijd heeft om in te loggen via zijn PC, laptop of iPad/tablet. Bij een PC heb je ook een webcam met microfoon nodig.

Ben je onbekend met ZOOM, vraag dan even hulp bij familie, een bekende of buurman/vrouw.

Deel deze pagina