Contact Westerkwartier e.o. (voorheen Leek Nietap)

Contact met IVN Westerkwartier e.o. krijgt u op volgende manieren:

via het (oude) algemene e-mailadres: info.ivnleeknietap@gmail.com

met de voorzitter dhr. Herman Woltjer via:
hwoltjer@home.nl        of   tel.nr.:   0594-613253

met de secretaris dhr. Herman de Meijer via:
meysie@telfortglasvezel.nl             of   tel.nr.    0594-517794

met de penningmeester dhr. Klaas van der Veen via: 
veenstiksma@planet.nl

Het rek.nr. van IVN Westerkwartier e.o. is: NL42RABO 0335 1844 48            

Bestuur

Om helemaal volledig te zijn volgt hier de huidige bestuursamenstelling.

Samenstelling bestuur

Voorzitter dhr. Herman Woltjer hwoltjer@home.nl

Secretaris 

dhr. Herman de Meijer meysie@telfortglasvezel.nl
Penningmeester dhr. Klaas van der Veen veenstiksma@planet.nl
Lid dhr Gerrit Schoonman. ggjs@outlook.com
Lid mw. Catharina Arkema catharina.arkema@gmail.com
Lid dhr. Hinne de Boer hinnedeboer@hotmail.com


Overige functies:

- Ledenadministratie en webbeheer
  dhr. Herman de Meijer
  meysie@telfortglasvezel.nl