Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Over Leek Nietap

De IVN-afdeling Leek/Nietap is na een 'doorstart' aan het begin van deze eeuw weer een actieve afdeling en bestaat op dit moment (1-1-2017) uit 182 leden.

Korte geschiedenis
IVN afdeling Leek/Nietap is een al 65 jaar bestaande IVN-afdeling. Omstandigheden maakten dat de afdeling aan het eind van de vorige eeuw nauwelijks nog actief was. De vijftigste verjaardag van de afdeling was reden om met behulp van het consulentschap een Natuurgidsencursus op te starten. Naast de afdeling Leek/Nietap namen hier ook de IVN-afdelingen Roden en Peize aan deel. Deze natuurgidsencursus werd afgerond in september 2002 en leverde in totaal 18 nieuwe natuurgidsen voor deze regio op. De helft daarvan is lid van de afdeling Leek/Nietap.
Inmiddels is er weer een actief bestuur en de afdeling bruist van de activiteiten. De laatste jaren schommelde het ledental zo om en nabij de vijftig, gedurende de eerste helft van 2006 is daar een forse groei in gekomen, die zich ook gedurende 2007 en 2008 heeft doorgezet. Helaas heeft o.a. de economische crisis ook onze leden genoopt nog eens kritisch naar hun lidmaatschappen te kijken. Als gevolg hiervan verlieten per 1 januari 2010 een aantal minder actieve leden onze 'club'. Gelukkig viel er in 2010 ook weer ledenwinst te boeken. De IVN-afdeling Leek/Nietap bestond op 1 juni 2011 uit 78 leden. En vijf maanden later haalden we ons honderdste lid binnen.
Nu, op teldatum 1 januari 2017, staat de teller op 182 leden en 4 donateurs.

Er zijn volop contacten met naburige IVN-afdelingen, waarmee mogelijk of gewenst wordt samengewerkt. In 2005 behaalden drie afdelingsleden hun watergidsendiploma en in mei 2006 behaalde één deelneemster aan de natuurgidsencursus van 2001/2002 alsnog haar diploma. In juni 2013 behaalden 3 van onze leden hun diploma voor broedvogelmonitoring en opnieuw behaalde een van onze leden haar Natuurgidsendiploma.

In samenwerking met IVN-Grootegast e.o. is gedurende 2013-2014 een nieuwe groep Natuurgidsen is gedurende opgeleid. 21 Van hen behaalden medio juni 2014 het diploma.

Eveneens in samenwerking met IVN-Grootegast e.o. zijn in de eerste maanden van 2015 elf Jeugnatuurbegeleid(st)ers opgeleid. Ook zij ontvingen hiervoor een diploma.

Sinds 2006 is de afdeling aangesloten bij de Natuur- en Milieufederatie Groningen. Zie hiervoor: www.nmfgroningen.nl.