IVN Nieuwkoop
Vogels
maandag03jan2022

Slaapplaatsentelling van Grote Zilverreigers

Beste waarnemers en belangstellenden,

Het weer zat mee en het bleef lekker lang licht.
Alleen was het een hele discussie eer we er uit waren hoeveel Grote Zilverreigers er nu waar ten ZO van de Zuideinderplas geslapen hadden.

Het uiteindelijke resultaat was als volgt:

 • Joke en Yfke hadden bij het Veenwater op de hoek van de Oude Spoorbaan/Hogedijk 21 Grote Zilverreigers, die hoofdzakelijk uit het noorden kwamen.
 • Jos Pouw zag in het bosje achter aannemer Koeleman slechts 1 Grote Zilverreigers zitten.
 • Hans en Ik zagen tussen de Hogedijk en de Kromme Mijdrecht op de hoogte van de achterkant van de Groene Jonker onze vaste Grote Zilverreiger.
  Waar die is gaan slapen hebben we gemist.
 • Kars en Jan hadden er in Westveen gelukkig wel weer 42 Grote Zilverreigers.
 • Jan zag er vanaf de Uitweg niet één Grote Zilverreigers van Westveen naar De Pot trekken.
 • Peter Kampf zag er vanaf de Hollansekade één richting Wije van de Vliet gaan.
 • Pauline en Job zagen 9 Grote Zilverreigers vanaf het parkeerplaatsje De Koekoek naar de Koeiesloot gaan.
 • Anton en Erik zagen vanaf de Meijehoeve 61 Grote Zilverreigers binnenkomen en 
 • Paul en Sylvia, die bij de kano-overdraagplaats aan de Ziende stonden zagen er ook 61 binnenkomen
  Na overleg tussen Paul en Anton heeft Paul, in overleg met de medetellers de conclusie getrokken dat er naast de Elleboogvaart 108 Grote Zilverreigers zijn gaan slapen.

Totaal zijn er dus 182 Grote Zilverreigers in onze slaapplaatsen gaan overnachten.
Gelukkig weer heel wat meer dan vorig jaar, want toen waren het er slechts 53 en
het jaar daarvoor maar liefst 294.

Mijn spreadsheetoverzicht vind je bijgesloten.

Slaapplaatsentelling van Grote Zilverreigers op maandagmiddag 20 december 2021

De febr. telling hoop ik rond 19 febr. te organiseren en de uitnodiging daarvoor zal ik wat eerde proberen te versturen.
Allen heel hartelijk dank voor jullie inzet.

Met vriendelijk groet,

    Joop