2020 12 Een bos is geen stad, Aleid Offerhaus

Een bos is geen stad, zoveel is zeker. Toch is een stad zonder bomen een desolate stad, net zo desolaat als ik me voel bij het zien van wat er het afgelopen jaar allemaal gekapt is in Amstelveen. Het grootste deel van die kap komt op het conto van de verdieping van de A9 en de vernieuwing van de Beneluxbaan, allemaal zaken waar wij, stedelingen, nu al deels van profiteren. Maar bedenk ook dit: een stad is geen bos. De laatste boom van ons laatste oerbos werd in 1871 geveld. Gelukkig zijn we nu wijzer: een natuurlijk bos komt de biodiversiteit ten goede. Bomen in het natuurlijk beheerde deel van het Amsterdamse Bos worden niet weggehaald als ze gevallen zijn en blijven liggen totdat ze zijn opgepeuzeld door een scala  aan schimmels, daarbij geholpen door legers naar houtstof hunkerende kevers, die op hun beurt weer worden opgegeten door spitsvondige spechten. In een stad worden bomen weggehaald vóórdat ze omvallen (en dat is maar goed ook).

avn bospadStadse bomen hebben meer zorg nodig en moeten ook vaker vervangen worden. Kappen of behandelen is een vraag die met 80.000 potentiële patiënten regelmatig gesteld wordt. Een stadse boom moet het met minder zuurstof doen, omdat de verstening om de boom de opname daarvan beperkt waardoor ook de schimmels die haar  helpen bij het opnemen van voedingsstoffen verdwijnen. Een stad is geen stad zonder stenen, maar er zijn genoeg stenen die we zelf weg kunnen halen en vervangen door ademende aarde met planten (of bomen) erin. Het aanleggen van een tuin in plaats van het doortrekken van je woonkamer of het zoetjesaan beperken van parkeerplaatsen is een goed begin. Het wordt hoog tijd dat we die moderne aap op de rots, onze auto, wat tegengas geven. Dan kunnen we zelfs de zondvloed aan.

Wat een boom je geeft is nauwelijks te beschrijven: het geluid van fluisterende wilgen, lispelende populieren of ruisende dennen, prachtig kleurende  herfstbladeren, de bedwelmende geur van bloeiende linden of van een bos na een regenbui. Denk aan de schaduw en de koelte die een boom geeft nu het kwik ’s zomers op kan lopen tot 40º. Denk aan de vogels, de insecten en de vleermuizen, de korstmossen en de paddenstoelen, die van een (inheemse) boom een minimaatschappij maken. Met een boom kan je je verbinden, al is het maar omdat ze soms levens lang meegaat.

P.S. maak eens een imaginaire reis door Nederland (en de wereld) met behulp van www.monumentaltrees.com

Aleid Offerhaus
Natuurgids IVN Amstelveen

Het is verboden deze column te dupliceren of te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver/fotograaf/tekena(a)res.