Natuuracademie Reeuwijkse Plassen

Reeuwijkse Plassen natuurlijk!

Met meer kennis handelen in het plassengebied. 

De natuurwaarden van de Reeuwijkse Plassen staan onder druk, terwijl een deel ervan Natura 2000 gebied is. De Natuuracademie wil het bewustzijn hierover onder bewoners, gebruikers en recreanten van het gebied  vergroten. Zij kunnen zelf een belangrijke bijdrage leveren aan natuurherstel  door soms kleine gedragsveranderingen. De Natuuracademie zal praktische handvatten aanreiken om het leefgebied van planten en dieren te kunnen optimalieren, waardoor biodiversiteit  gestimuleerd wordt.

De Natuuracademie Reeuwijkse Plassen is een gezamenlijk initiatief van KNNV Gouda e.o. en IVN IJssel & Gouwe, met ondersteuning van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De doelstelling van de Natuuracademie is om educatie over het plassengebied te realiseren. De Natuuracademie is primair gericht op bewoners, recreanten en gebruikers van het Plassengebied. Een cursus bestaat uit een theorie-gedeelte, gevolgd door een excursie. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Marlou Min.

 

Natuuracademie website