Natuuracademie Reeuwijkse Plassen

Reeuwijkse Plassen natuurlijk!

Met meer kennis handelen in het plassengebied.

De natuurwaarden van de Reeuwijkse Plassen staan onder druk, terwijl een deel ervan Natura 2000 gebied is. De Natuuracademie wil het bewustzijn hierover onder bewoners, gebruikers en recreanten van het gebied vergroten. Zij kunnen zelf een belangrijke bijdrage leveren aan natuurherstel  door soms kleine gedragsveranderingen. De Natuuracademie zal praktische handvatten aanreiken om het leefgebied van planten en dieren te kunnen optimaliseren, waardoor biodiversiteit gestimuleerd wordt.

De Natuuracademie Reeuwijkse Plassen is een gezamenlijk initiatief van IVN IJssel en Gouwe en KNNV Gouda e.o. met ondersteuning van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De doelstelling van de Natuuracademie is om educatie over het plassengebied te geven. De Natuuracademie is primair gericht op bewoners, recreanten en gebruikers van het Plassengebied. Een cursus bestaat uit een theorie-gedeelte, gevolgd door een excursie. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Joke Spruijt.

 

Natuuracademie website