Afdelingsinfo

De afdeling IJssel en Gouwe is een vereniging met een bestuur en diverse werkgroepen. Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering, waarin bestuur en werkgroepen verslag doen van haar activiteiten in het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar.

Het bestuur bestaat uit:

De ledenadmistratie wordt verzorgd door Pim Bolsterlee: ledenbeheer@ivn-ijsselengouwe.nl

Het algemene infoadres is: info@ivn-ijsselengouwe.nl