ANBI

IVN is door de belastingdienst erkend als ANBI.

Dit betekent dat giften, nalatenschappen e.d. voor de gever en voor de ontvanger (IVN) onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van de heffing van schenkingsrecht en aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Giften, nalatenschappen e.d. aan IVN IJssel en Gouwe vallen onder deze regeling.

De Belastingdienst heeft ons de verplichting opgelegd nader omschreven informatie op onze website te publiceren. De gegevens zijn hieronder vermeld:

Naam:                                 IVN IJssel en Gouwe
Adres:                                  Krugerlaan 19, 2806 EB Gouda
Email:                                  info@ivn-ijsselengouwe.nl
Website:                              www.ivn.nl/afdeling/ijssel-en-gouwe
RSIN:                                   804440694
KvK nummer:                    40465366
Bankrekeningnr:               NL34TRIO0390145939
Bestuur:                               zie hier
Beloningsbeleid:                Alle leden zijn vrijwilligers en ontvangen                                                           geen beloning voor hun inzet.

Statuten:                             zie Statuten

Huish. reglement:             zie Huish. Reglement

Doelstelling:                      zie hier
Jaarverslag:                       zie Jaarverslag 2021
Financieel verslag:           zie Financieel Jaarverslag 2021
Beleidsplan:                       is verwerkt in Jaarverslag