Werkgroep Tuinambassadeurs

IVN en KNNV adviseren en ondersteunen de gemeente Gouda bij de uitvoering van Operatie Steenbreek.

Operatie Steenbreek is een landelijke actie waar de gemeente zich bij heeft aangesloten. Doel van de actie is vergroening van de stad door ontstening. Zowel in het openbaar gebied als het privé gebied (tuinen). Hierdoor wordt het regenwater beter opgevangen en afgevoerd, neemt de biodiversiteit toe en wordt de hitte ’s zomers in de stad getemperd.

De tuinambassadeurs van de gezamenlijke (IVN en KNNV) werkgroep Tuinambassadeurs geven advies aan particulieren over de vergroening van hun tuin. En aan straat- of wijkbewoners bij grotere projecten op initiatief van woningbouwverenigingen of de gemeente.  

Voor meer info: https://tuinambassadeursgouda.home.blog/

Voor vragen en contact: tuinambassadeurs.gouda@gmail.com