Natuuracademie Reeuwijkse Plassen

 

Reeuwijkse Plassen natuurlijk!

Met meer kennis handelen in het plassengebied. 

 

De natuurwaarden van de Reeuwijkse Plassen staan onder druk, terwijl een deel ervan Natura 2000 gebied is. De Natuuracademie wil het bewustzijn hierover onder bewoners, gebruikers en recreanten van het gebied  vergroten. Zij kunnen zelf een belangrijke bijdrage leveren aan natuurherstel  door soms kleine gedragsveranderingen. De Natuuracademie zal praktische handvatten aanreiken om het leefgebied van planten en dieren te kunnen optimalieren, waardoor biodiversiteit  gestimuleerd wordt.

De Natuuracademie Reeuwijkse Plassen is een gezamenlijk initiatief van KNNV Gouda e.o. en IVN IJssel & Gouwe, met ondersteuning van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De doelstelling van de Natuuracademie is om educatie over het plassengebied te realiseren. De Natuuracademie is primair gericht op bewoners, recreanten en gebruikers van het Plassengebied. Een cursus bestaat uit een theorie-gedeelte, gevolgd door een excursie.

Eind september 2019 ging een pilot van de Natuuracademie Reeuwijkse Plassen van start met de mini-cursus ‘Oevers levend maken’. De cursus werd verzorgd door John van Gemeren (Watersnip). Er deden 33 personen mee. 
 

"Leven onder water" september 2021: het verslag vindt u hieronder:

Verslag mini-cursus Leven onder water september 2021

"Jacht en schadebestrijding" maart 2020: presentatie en verslag vindt u hieronder:

Presentatie Jacht Natuuracademie

Verslag 3de Minicursus maart 2020

"Ontwikkel de Reeuwijkse Plassen als leefgebied voor vogels' De presentatie en verslagen van de 2de minicursus op 20 november en 23 november j.l. kunt u hier downloaden:

Verslag 2de Minicursus november 2019

Presentatie november 2019

Resultaten Groepsdiscussie

'Oevers levend maken' Het verslag van de 1ste minicursus op 25 en 28 september j.l. kunt u hier downloaden

Verslaq 1ste Minicursus september 2019

 

 

Natuuracademie website