Natuuracademie Reeuwijkse Plassen

Reeuwijkse Plassen natuurlijk!

Met meer kennis handelen in het plassengebied. 

 

Eind september 2019 ging een pilot van de Natuuracademie Reeuwijkse Plassen van start. Dit is een initiatief van IVN IJssel & Gouwe en KNNV Gouda e.o. samen, met subsidie  van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 
Dit jaar worden er vier mini-cursussen aangeboden. Elke cursus bestaat uit twee dagdelen:  één theorie- en een praktijkdeel. 

De 1e mini-cursus ‘Oevers levend maken’ vond in september plaats en werd verzorgd door John van Gemeren (Watersnip). Er deden 33 personen mee. 
Aan bod komen verder de thema’s:  vogels, waterkwaliteit en flora.  Hier worden deskundige cursusleiders bij gezocht. De mini-cursussen zijn afzonderlijk te volgen.

De natuurwaarden van de Reeuwijkse Plassen staan onder druk, terwijl een deel ervan Natura 2000 gebied is. De Natuuracademie wil het bewustzijn hierover onder bewoners, gebruikers en recreanten van het gebied  vergroten. Zij kunnen zelf een belangrijke bijdrage leveren aan natuurherstel  door soms kleine gedragsveranderingen. De Natuuracademie zal praktische handvatten aanreiken om het leefgebied van planten en dieren te kunnen optimalieren, waardoor biodiversiteit  gestimuleerd wordt.

Aan een deelnemer wordt per mini-cursus, voor beide dagdelen samen, een eigen bijdrage van € 10 gevraagd. 

Bij belangstelling, graag een e-mail naar de coördinator, Marlou Min: mmin@xs4all.nl

Het verslag van de 1ste minicursus op 25 en 28 september j.l. kunt u hier downloaden:

Verslaq 1ste Minicursus september 2019

Natuuracademie