Natuuracademie Reeuwijkse Plassen

 

Reeuwijkse Plassen natuurlijk!

Met meer kennis handelen in het plassengebied. 

 

Eind september 2019 ging een pilot van de Natuuracademie Reeuwijkse Plassen van start. Dit is een initiatief van IVN IJssel & Gouwe en KNNV Gouda e.o. samen, met subsidie  van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 
Dit jaar worden er vier mini-cursussen aangeboden. Elke cursus bestaat uit twee dagdelen:  één theorie- en een praktijkdeel. 

De 1e mini-cursus ‘Oevers levend maken’ vond in september plaats en werd verzorgd door John van Gemeren (Watersnip). Er deden 33 personen mee. 
Aan bod komen verder de thema’s:  vogels, waterkwaliteit en flora.  Hier worden deskundige cursusleiders bij gezocht. De mini-cursussen zijn afzonderlijk te volgen.

De natuurwaarden van de Reeuwijkse Plassen staan onder druk, terwijl een deel ervan Natura 2000 gebied is. De Natuuracademie wil het bewustzijn hierover onder bewoners, gebruikers en recreanten van het gebied  vergroten. Zij kunnen zelf een belangrijke bijdrage leveren aan natuurherstel  door soms kleine gedragsveranderingen. De Natuuracademie zal praktische handvatten aanreiken om het leefgebied van planten en dieren te kunnen optimalieren, waardoor biodiversiteit  gestimuleerd wordt.

Aan een deelnemer wordt per mini-cursus, voor beide dagdelen samen, een eigen bijdrage van € 10 gevraagd. 

Bij belangstelling, graag een e-mail naar de coördinator, Marlou Min: mmin@xs4all.nl

"Leven onder water" september 2021: het verslag vindt u hieronder:

Verslag mini-cursus Leven onder water september 2021

"Jacht en schadebestrijding" maart 2020: presentatie en verslag vindt u hieronder:

Presentatie Jacht Natuuracademie

Verslag 3de Minicursus maart 2020

"Ontwikkel de Reeuwijkse Plassen als leefgebied voor vogels' De presentatie en verslagen van de 2de minicursus op 20 november en 23 november j.l. kunt u hier downloaden:

Verslag 2de Minicursus november 2019

Presentatie november 2019

Resultaten Groepsdiscussie

'Oevers levend maken' Het verslag van de 1ste minicursus op 25 en 28 september j.l. kunt u hier downloaden

Verslaq 1ste Minicursus september 2019

 

De mini-cursussen ‘Ontwikkel de Reeuwijkse Plassen onder water’ zijn tot nader orde uitgesteld.

 

Natuuracademie website