Afdelingsinfo

De afdeling IJssel en Gouwe is een vereniging met een bestuur en diverse werkgroepen. Jaarlijks is er een algemen ledenvergadering, waarin bestuur en werkgroepen verslag doen van haar activiteiten in het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar.


Het bestuur bestaat uit:

  • Ton van Rossum, voorzitter
  • Kees Lanser, secretaris
  • Eric van der Brugge, penningmeester

De werkgroepen zijn:

De ledenadmistratie wordt verzorgd door Kitty van Wijnbergen.

Het algemene infoadres is: info@ivn-ijsselengouwe.nl