Vogelaars massaal naar buiten om vogeltrek te zien

Heel Europa telt vogels op zaterdag 30 september.

Tienduizenden vogelaars over heel Europa trekken er zaterdag 30 september a.s. op uit om zoveel mogelijk vogels te zien en te tellen. Hun activiteiten maken deel uit van de Euro Birdwatch van BirdLife International. In Nederland doen die dag meer dan 150 vogelwerkgroepen en telgroepen mee, verspreid over ongeveer 150 locaties in ons land. Vogelbescherming Nederland verzamelt de gegevens van de vogelaars tijdens die dag. Ook de vogelwerkgroep van het IVN Groningen Haren neemt deel aan deze dag.

De vogeltrek komt aan het begin van de herfst echt op gang. Vanuit het noorden van Europa trekken vogels massaal door ons land, op zoek naar een goede plek om te overwinteren. Op alle plaatsen waar de vogeltrek goed te zien is, tellen vogelaars op 30 september a.s. de verschillende soorten en hun aantallen. Die dag komt je dus in heel Nederland vogelaars tegen, gewapend met verrekijker en telescoop!

De Euro Birdwatch is elk jaar weer een groot succes. Tienduizenden vogelaars doen mee, verspreidt over minstens 36 Europese landen. Aan het einde van zaterdagmiddag 30 september verzamelt Vogelbescherming Nederland in samenwerking met de vogeltrekwebsite www.trektellen.nl de gegevens uit Nederland. Vorig jaar telden de vogelaars gezamenlijk 316.313 vogels en werden er 190 soorten waargenomen. Tijdens voorgaande edities van dit evenement werden in Nederland al eens meer dan 660.000 vogels geteld! De aantallen zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van het weer.

Ook het IVN telt deze dag op de trektelpost in de Onlanden op het bruggetje over het Eelderdiep (Zanddijk) van 07.00 tot 13.00.

BirdLife International is de organisatie die wereldwijd actief is voor de bescherming van vogels en hun leefgebieden. Vogelbescherming Nederland is de Nederlandse partner van BirdLife International en daarmee de nationale vertegenwoordiger. In ons land zetten duizenden vrijwilligers, aangesloten bij vele lokale of regionale vogelwerkgroepen, zich actief in voor de bescherming van vogels.

Nadere informatie

Wilt u meer informatie over deze Europese vogelteldag? Of wilt u op zaterdag 30 september onze telpost bezoeken? Neem dan contact op met André Sikkema, 06-42455681

EuroBirdwatch,logo,BirdLife

BirdLife International is de organisatie die wereldwijd actief is voor de bescherming van vogels en hun leefgebieden. Vogelbescherming Nederland is de Nederlandse partner van BirdLife International en daarmee de nationale vertegenwoordiger. In ons land zetten duizenden vrijwilligers, aangesloten bij vele lokale of regionale vogelwerkgroepen, zich actief in voor de bescherming van vogels.

Foto: spreeuwentrek (WikiMedia)

Vogelaars massaal naar buiten om vogeltrek te zien
  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Nee

André Sikkema

IVN Groningen Haren

Ontdek meer over

Deel deze pagina