Grave
Kind & Natuur
zondag28jun2020

Jeugd IVN krijgt blauwgroene handdruk van Waterschap

Het Waterschap Aa en Maas motiveert de prijs: 

"Aan de Maas in Grave ligt een stuk grond van waterschap Aa en Maas waar nieuwe natuur moet komen om de ecologische verbindingszone ter plaatse te versterken. IVN Grave heeft hier met haar jeugdgroep een plan voor gemaakt.

Na een uitleg over verschillende natuurlijke elementen hebben de kinderen in groepjes deze nieuwe natuur ingetekend. Daarna zijn alle tekeningen gecombineerd tot één inrichtingstekening van 4 bij 1 meter. Waterschap Aa en Maas is hier erg blij mee en beloont dit initiatief met een groen-blauwe handdruk.

Goede ideeën

De kinderen kwamen met veel leuke ideeën. Denk aan een wilde en pluk bloemenweide, een insectenhotel, fruitbomen, wilgentunnels, zitbankjes en een wandelpad. Het moest een fijn en mooi gebied worden waar iedereen van kan genieten. Zowel dieren, natuur als mensen.

Dagelijks bestuurslid Peter Ketelaars: “Wij richten onze sloten en beken natuurlijker in zodat toekomstige generaties kunnen blijven genieten van water en natuur. Geweldig dat deze toekomstige generatie nu zelf een plan heeft getekend voor de inrichting van deze groenstrook en het gebruik hiervan”. Leest u aub verder onder de foto.

Handdruk Jeugd IVN

Ecologische verbindingszones

Door het verdwijnen van stukken natuur en de aanleg van wegen, bebouwing en stuwen raakten natuurgebieden versnipperd. Dieren en planten kregen zo minder kans om te overleven. Ecologische verbindingszones verbinden de natuurgebieden weer met elkaar. Als dieren en planten geen uitwisseling hebben met dieren en planten in andere gebieden lopen zij het risico om uit te sterven.

Aanmoedigingsprijs

De groen-blauwe handdruk is de aanmoedigingsprijs van waterschap Aa en Maas voor projecten en initiatieven van inwoners, (agrarische) bedrijven of samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid. De regionale commissies van het waterschap reiken deze prijs uit aan initiatieven die bijdragen aan het verbinden van thema’s als klimaat, water, duurzaamheid, natuur en beleving met de samenleving."

Op de website Waterschap Aa en Maas leest u over de handdruk, de ecologische verbindingszone en een kort filmpje. Maar u kunt ook een lang filmpje (4 minuten) van de uitreiking bekijken.

Jeugd IVN