Grave
IVN
zaterdag13nov2021

Henk van Gemert en Jan Nabuurs IVN'ers van 2021

Tijdens de algemene ledenvergadering op dinsdag 5 oktober werd bekend dat Henk van Gemert en Jan Nabuurs door het bestuur waren gekozen tot IVN’er van het jaar 2021. Omdat beiden niet aanwezig waren kregen zij het bijbehorende aandenken, een speciaal gemaakt nestkastje, op een later moment uitgereikt.

Henk van Gemert is al jarenlang trouw lid van de vogelwerkgroep en binnen die groep ook coördinator van de uilengroep. Vorig jaar nam hij ook het initiatief om voor de gastgevers van uilenkasten een speciale informatieavond te organiseren. Daarnaast is Henk actief binnen de werkgroep Belevingsbos waar hij vele hand- en spandiensten verricht voor het onderhoud van het speelbos. 

Jan Nabuurs is onder meer coördinator van de werkgroep Belevingsbos. Onder zijn leiding zorgt dit team ervoor dat het natuurbelevingsbos op het landgoed Mariëndaal wordt onderhouden en de kinderen en ouders er gebruik van kunnen maken. Verder levert Jan namens het bestuur belangrijke adviezen bij grote projecten in de regio, zoals het beekherstelproject Graafsche Raam, de Maasdijkversterking Ravemnstein-Cuijk en het voormalige Visioterrein in Grave. 

Het bestuur is erg trots op deze actieve leden en hoopt nog vele jaren dankbaar gebruik te kunnen maken van hun activiteiten voor de verenging. 

Fototobijschrift:
Tijdens een klusdag van de werkgroep Belevingsbos werden Henk en Jan gehuldigd.