Grave
Biodiversiteit
woensdag21apr2021

Eerdere berichten

Het project Graafsche Raam is onderdeel van het veel grotere project Gebiedsplan Raam, dat wordt uitgevoerd door het Waterschap Aa en Maas.

Dit project biedt unieke ontwikkelkansen op het gebied van water, natuur, cultuurhistorie en recreatie. De beek speelt bijvoorbeeld een belangrijke cultuurhistorische rol vanwege de Peel-Raamstelling en de vestingwerken van Grave, die meer zichtbaar gemaakt kunnen worden. Daarnaast ligt er een opgave om de beek een meer natuurlijke inrichting te geven.

Het is een uitgebreid plan dat nu in voorbereiding is en in de loop van dit jaar wordt uitgerold. Meer informatie is de vinden op de website van het Waterschap: https://www.aaenmaas.nl/in-jouw-buurt/projectenkaart/graafsche-raam/.

Onder meer vanwege de belangrijke biodiversiteitsaspecten vindt de IVN Grave het een belangrijk project en we volgen dat dan ook Verenigingsbreed.

In deze periode zijn we bezig met het maken van een zogeheten nulmeting. Wat is er nu aan vegetatie, bomen, vogels, vissen, amfibieën enzovoort. Aan deze meting doen alle werkgroepen mee; iedere werkgroep brengt zijn eigen deskundigheid in. In de komende maanden trekken we er op uit om alles in beeld te brengen. Deze informatie is van belang om over een tijdje een overzicht te krijgen van de effecten van het project. Worden de doelstellingen gehaald of moet er nog worden bijgestuurd.

Ook het Waterschap voert een nulmeting uit. We gaan met hen in contact om te voorkomen dat we hetzelfde meten. En natuurlijk brengen we alles in beeld. De leden van de fotowerkgroep zijn bij de metingen aanwezig en maken overal opnamen van. Daar doet onze jeugd ook aan mee. Vanwege de Corona maatregelen gaan zij met hun begeleiders wat later aan de slag.

Inwoners van Grave en omgeving kunnen zich ook aansluiten bij de nulmeting 12 juni aanstaande. Het is natuurlijk wel handig als ze enig verstand hebben van planten, bomen, vogels amfibieën enz. Op dit moment zijn we doende om de activiteiten van die dag te organiseren.

Het is de bedoeling dat we in kleine groepjes (binnen de Coronaregels natuurlijk) door het terrein lopen en opschrijven en fotograferen wat we allemaal zien op de diverse gebieden.

Als je interesse hebt kun je je aanmelden bij een van onze projectleiders, Gerard Janssen via de mail: ivngrave.natuureducatie@gmail.com Dan zullen we met jou bekijken hoe je het beste in kan schuiven. Voel je welkom!