Grave
Biodiversiteit
donderdag27mei2021

Blog van Hans

12 juni gaat het gebeuren

Dan gaan we de nulmeting houden in de Graafsche Raam. Vorige week hebben we de dag voorbereid met deskundigen en fotografen. De meeste van de IVN; een aantal van Just Clean up. Dat is een drietal enthousiaste jongelui die zich bezighouden met een schonere en duurzame wereld. Te beginnen in Grave. Ze hebben verstand van de natuur en van communicatie. Heel welkom dus. De bijeenkomst ging over wie wat gaat meten en hoe dat het beste kan. Het IVN telt een behoorlijk aantal experts. Die waren er. Het werd een goed gesprek. En tot mijn blijdschap zijn we er aardig uitgekomen. Geen discussies over betekenis van  termen, geen potjes verplassen, gewoon goed organiseren. We gaan kijken naar aantallen vogels, planten, bomen, amfibieën, vlinders, libellen. Alles wordt op foto vastgelegd, dus als we niet zeker zijn, kunnen we op een later moment alle twijfel wegnemen. Er is contact met het Waterschap over de meting. Zij zijn erg blij met onze activiteiten en we hebben ze afgestemd met die van hen. Het Waterschap telt de vissen en de larven. Een extern bureau kijkt naar de onder meer zoogdieren als wezels, marters en dassen. Een ecoloog van het Waterschap zal de 12e aanwezig zijn en waar nodig bijstand verlenen. Het gaat wat worden! Een belangrijke stap.

In mijn werkzame leven heb ik me vooral beziggehouden met onderwerpen die zich in het hoofd afspelen: cijfers, organigrammen, geld enz. Daarom heb ik me daarnaast in mijn vrije gestort op zaken die meer met het gevoel te maken hebben. Zo weet ik alles, nu ja bijna alles van haptonomie en antroposofie.  Klinkt wat zweverig, maar dat is het allerminst.

Een week of wat terug mocht een nieuwe stroming toevoegen: Fenomenologie. Via mijn vrouw kwam ik er mee in aanraking. Heel interessant. “Fenomenologie is een filosofische stroming die uitgaat van de directe en intuïtieve ervaring van fenomenen en hieruit de essentiële eigenschappen van ervaringen en de essentie van wat men ervaart probeert af te leiden. Zij gaat dus niet uit van bepaalde vooronderstellingen en is vrij van theorieën die verschijnselen causaal met elkaar in verband wil brengen.” Vrij vertaald gaat het om het bestuderen van voorwerpen en verschijnselen zonder dat je je laat leiden door eerdere ervaringen of opvattingen. Als je een voorwerp voor het eerst ziet, ben je geneigd daar direct nuttigheidsvragen bij te stellen: wat kan ik er mee, wie heeft het voor mijn neus gelegd, heeft mijn buurman het ook, hoe is het gemaakt enz. In de cursus die ik gedaan heb, kwamen twee voorwerpen aan de orde. Eerst bestudeerden we een pinksterbloem. Van top tot teen. Dan merk je hoe ingewikkeld zo’n bloem eigenlijk is. De tak heeft een viertal soorten vertakkingen en de bloem is helemáál gecompliceerd. Daarna hebben met een groepje gekeken naar een boemerang. Zonder je af te vragen waar die vandaan komt, wat het nut is wie hem eerder in zijn handen heeft gehad enz. maar we stelden ons vragen als: hoe ziet het ding eruit, hoe werkt het en waarom gaat ie naar links als je hem goed hard rechtop vooruit gooit. Het heeft te maken met de middelpuntvliedende kracht en de ongelijke dikte van boven- en onderkant. Nee hij is nooit voor de jacht bedoeld geweest maar als sportattribuut.

Heel interessant om zo eens naar een bloem te kijken zonder je af te vragen of het onkruid is. Ik betrapte me er op dat ik eigenlijk altijd als ik naar een voorwerp of naar een mens kijk dat doe met een wat vooringenomen houding. Niet direct negatief maar wel zo van dat zal wel zo of zo zitten. En dat blijkt vaak niet zo te zijn.

 

 

U wordt van harte uitgenodigd om hierop te reageren via:

ivngrave.natuureducatie@gmail.com