Welkom op onze site!

De afdeling Enschede van het IVN is één van de ca. 170 afdelingen in Nederland. Momenteel telt onze afdeling zo’n 85 leden en huisgenootleden, die zich naar vermogen actief inzetten voor de werkzaamheden binnen de afdeling. 
Het is ook mogelijk donateur van de afdeling te worden en de afdeling vooral financieel te steunen. Naast onze milieu-educatieve werkzaamheden voor het publiek, de schooljeugd en andere groepen organiseren we ook geregeld wandelingen en informatieve avonden voor onze leden en donateurs.
Bovendien is er jaarlijks een uitstapje. Donateurs en leden ontvangen vier maal per jaar het afdelingsblad “Gidsengids”. Leden krijgen ook elk kwartaal het landelijke blad “Mens en Natuur”.  
Voor verdere informatie kijk bij Contact & Organisatie.