PR & Communicatie

De werkgroep PR & Communicatie van de afdeling IVN-Enschede houdt zich bezig met publiciteit rond IVN-Enschede, haar evenementen en tevens met het werven en verwelkomen van nieuwe leden.

Externe publiciteit
De werkgroep zoekt naar manieren om  IVN-Enschede zo breed mogelijk te promoten.
Voor elk IVN-evenement wordt een persbericht verstuurd aan de lokale kranten, regionaal tv-station en regionale radio.
Na het evenement wordt vaak een verslag gemaakt met ervaringen van de deelnemers. Ook deze redactionele artikelen worden aangeboden aan de pers.

Algemene communicatie
De werkgroep heeft uitgebreide informatie over  IVN-Enschede beschreven in haar eigen  kleurenfolder. Deze folder is in een grote oplage gedrukt en wordt aan belangstellenden bij excursies, evenementen en bij de IVN-kraam uitgedeeld.
Voor veel voorkomende activiteiten (zoals Heemtuin werkzaamheden, Publieks- en Schoolwandelingen, Cursussen en Kinderactiviteiten) zijn separate posters ontworpen. Deze worden gebruikt in onze IVN-kraam bij activiteiten.

Werven van leden – via actief contact
Naast het verzenden van persberichten van IVN-activiteiten, verzendt de werkgroep PR & Communicatie per mail aan belangstellenden (die hun mailadres achterlieten na een IVN-activiteit) een persoonlijke uitnodiging van de komende activiteit.  Deze actie is bedoeld als service en om nieuwe leden aan te trekken.

Verwelkoming van nieuwe leden
De werkgroep PR & Communicatie is van mening dat we best mogen laten weten dat we blij zijn met een  nieuw lid.  Een nieuw lid ontvangt een welkomstbrief met daarin de komende activiteiten van de afdeling. We onderhouden het contact met het nieuwe lid en hopen bij een van onze activiteiten kennis te maken om nader in te kunnen gaan op onze IVN-afdeling.

Nadere informatie kan worden verkregen bij:
Tineke Eitink of Laura Tuller via e-mail: ivnenschedepr@gmail.com

Voelt u zich aangesproken tot de werkzaamheden van PR & Communicatie?
Meldt u zich bij ons en kom onze groep versterken!