Schoolwandelingen

BASISONDERWIJS
In nauwe afstemming en samenwerking met de afdeling Duurzaamheidseducatie van de  gemeente Enschede draagt IVN -Enschede bij aan de realisatie van natuureducatie voor leerlingen van basisscholen. Deze bijdrage vindt plaats door de  vrijwillige inzet van IVN-leden, die  als natuurgidsen optreden tijdens deze voor leerlingen in natuurgebieden georganiseerde buitenaktiviteiten. Deze zogenaamde “schoolwandelingen” vinden in principe in het voor- en najaar  plaats op  het Landgoed Groot Brunink, in het Aamsveen en in het Ledeboerpark.

Deze werkgroep functioneert al vele jaren! Sinds september 2021 onder de bezielende leiding van Marian Boensma en Chris Eijkholt.
Voor verdere informatie neem contact op met Barbera Lagraauw-Quist.
Per mail: b.lagraauw@wageler.nl of telefonisch: 0628354110

NATUUR(GROOT)OUDERS
Verder zijn er op een aantal basisscholen natuur(groot)ouders werkzaam. Zij begeleiden natuuractiviteiten op de school van hun (klein)kind en ondersteunen daarmee natuurlijk ook de leerkrachten.
IVN – Enschede kan, op aanvraag, een cursus verzorgen voor het opleiden van natuur(groot)ouders. Als U hier belangstelling voor heeft neem dan contact op met Celia Horst, e-mail: celia@jfhorst.nl