ANBI

IVN-Enschede is een Algemeen Nut Beogende Instelling, en heeft een erkende ANBI-status. Dit betekent enerzijds dat IVN-Enschede geen belasting verschuldigd is over legaten en giften. Anderzijds zijn schenkingen aan IVN-Enschede voor de schenker aftrekbaar bij de belastingaangifte.

IVN-Enschede is bij de Kamer van Koophandel Nederland Oost bekend onder de naam:  
Afdeling Enschede van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie.
Het RSIN nummer van IVN Enschede is 802689772.

De hoofddoelstelling van IVN-Enschede is vervat in een samenvatting van de statuten ondergebracht in de Kamer van Koophandel.

Het bestuur van IVN-Enschede bestaat uit vrijwilligers die voor hun werkzaamheden geen vergoeding ontvangen. Het bestuur wordt gevormd door Hanneke van Dorp (voorzitter), Dirk Nijenboer (penningmeester), Nico van Diepen (secretaris), Pim Bosman (lid) en Dirk van de Wetering (lid).

IVN-Enschede is te bereiken via de secretaris, per adres Bouwhuishorst 23, 7531 EZ Enschede, telefoon: 06-47270894, e-mail: IVNenschedesecretariaat@gmail.com

In de jaarvergadering van 28-3-2019 zijn vastgesteld en goedgekeurd: