Natuuractiviteiten Voortgezet Onderwijs

Onze gidsen verzorgen ook activiteiten voor het Voortgezet Onderwijs, voor o.a. Het Stedelijk Lyceum Lokatie Zuid en voor De Internationale School Twente.​​​​​​ 

Het Stedelijk Lyceum Lokatie Zuid:
Een jaarlijks terugkerende activiteit gedurende een week in het Aamsveen. Deze activiteit behelst het bezoeken van een drietal biotopen in dit prachtige hoogveengebied ten oosten van Enschede, te weten: poel, natveen en kluunplaats. Ter plekke wordt onderzoek gedaan, worden vragen gesteld en beantwoord en tenslotte vindt verslaglegging op schrift plaats.
De Internationale School Twente
In 2016 kregen we van de Internationale School Twente het verzoek of we “iets” wilden bedenken om hun uit het buitenland afkomstige leerlingen te laten kennismaken met de Twentse natuur.
Een groepje IVN-gidsen heeft zich hierover gebogen en een natuurervaringstocht op Hof Espelo voorbereid. De leerlingen (12-15 jaar) gaan samen met IVN-gidsen en hun smartphone in de hand met behulp van QR-codes speuren naar opdrachtdozen.
De in het Engels geformuleerde opdrachten in de opdrachtdozen laten de leerlingen nadenken over het (boeren)leven op Hof Espelo in vroeger tijden, de natuur en het beheer daarvan, de Tweede Wereldoorlog (splitterboxen) en de loop van de beken. Ze  leren welke bomen hier voorkomen, welke rol de heide speelde in de landbouw en nog veel meer.
De inhoudelijke voorbereiding wordt opgenomen in de reguliere lessen en al het geleerde zal in de klas worden gepresenteerd.
Het is de bedoeling dat, als alle activiteiten zijn gedaan, de leerlingen in kleine groepjes hun ouders eenmalig gaan gidsen door Hof Espelo.

Het Bonhoeffer College Locatie Bruggertstraat
Op verzoek van een docente biologie van deze locatie, assisteerden we haar en de leerlingen van de brugklassen in mei 2019 vier dagdelen bij het kennismaken met water- en bodemdiertjes en bij het herkennen van bomen.
Alle activiteiten vonden plaats op het terrein naast de school, dat hiervoor geschikter was dan het in eerste instantie leek.
De school was zeer enthousiast en heeft al om een herhaling gevraagd!

Poelenproject Bonhoeffercollege Locatie Van der Waalslaan
Jaarlijks in juni begeleiden IVN gidsen samen met leden van landschapsonderhoudsgroep EnHOe het veldwerk voor het poelenproject van het Bonhoeffercollege Van der Waalslaan.
Ongeveer 120 leerlingen van de vierde klassen VWO en HAVO doen in groepjes van 3 onderzoek naar de geschiktheid van ca. 20 poelen in de Zuid Esmarke voor boomkikkers. De poelen zijn eigendom van diverse eigenaren, waaronder Landschap Overijssel.
De leerlingen nemen watermonsters waarvan op school de chemische kwaliteit bepaald wordt.
In het veld wordt de waterkwaliteit beoordeeld door middel van een ecologische index, gebaseerd op het voorkomen van diverse waterdieren.
De landschappelijk ecologische kwaliteit wordt bepaald door middel van een door IVN en EnHOe gemaakte checklist voor eigenschappen van de poelen en hun omgeving.

Voortgezet Onderwijs
Dit is een erg leuk project waarin de leerlingen heel serieus kennismaken met biologisch onderzoek in de praktijk.

Zou u als vrijwilliger mee willen doen met (één van) deze vier activiteiten of heeft u vragen hierover, neem dan contact op met Lidy Vrijheid, via het secretariaat van IVN-Enschede:  IVNenschedesecretariaat@gmail.com.