Redactiemedewerkers

IVN-Enschede is op zoek naar nieuwe redactieleden voor ons verenigingsblad Gidsengids! Op het moment wordt de redactie tijdelijk ingevuld door Nico van Diepen, Louis Knuppel en Hanneke van Dorp.

Kopij voor het eerstvolgende nummer kunt u mailen naar Nico van Diepen:  ivnenschedesecretariaat@gmail.com, onder vermelding van ‘kopij Gidsengids’.

Hebt u zin om als redactielid aan de Gidsengids mee te werken, meldt u zich dan aan bij Nico van Diepen. Zie hierboven voor e-mailadres.
Uw participatie wordt zeer op prijs gesteld!