Bestuur IVN Enschede

Voorzitter:
Hanneke van Dorp, Wooldrikshoekweg 104, 7535DD Enschede.
telefoon: 053 4780392     e-mail: hanneke_van_dorp@planet.nl
(Bij overnemen van dit mailadres: hanneke_van_dorp@planet.nl)

Secretariaat en ledenadministratie:
Nico van Diepen, Bouwhuishorst 23, 7531 EZ Enschede.
telefoon: 06 47270894     e-mail: ivnenschedesecretariaat@gmail.com

Penningmeester: 
Dirk Nijenboer, van Riebeekstraat 95, 7535 ZJ Enschede.
telefoon: 053 4311364     e-mail: dendirk@home.nl

Bestuurslid:
Frank Herik, Bosuilstraat 30, 7523 BK Enschede
telefoon: 06 19580207     e-mail: f.herik@outlook.com